Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2010

zamówienie na:

dzierżawę nieruchomości na okres 10 lat, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3/22 część o łącznej pow. 1090 m2 z przeznaczeniem na uprawy rolne

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny ograniczony
nr sprawy: MK
wartość: 62 zł
termin składania ofert: 20 września 2010  10:30
wynik postępowania: przetarg na grunt o pow. 560 m2 wygrała M. Kawczyńska-Abubakr cena osiągnięta w przetargu 72,00 zł rocznie,przetarg na grunt o pow. 530 m2 wygrał A. Stadnicki-Kolendo cena osiągnięta w przetargu 72,00 zł rocznie,  
Chełmno,  dnia 16.08.2010 roku
 
 
                                         O G Ł O S Z E N I E
                                      Burmistrz Miasta Chełmna
                                          ogłasza
 
w oparciu o art. 13 ust.1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z  dnia 21 sierpnia  1997  roku     o gospodarce nieruchomościami tj./Dz.U z 2010r , Nr 102 , poz.651 z późn.zm./ i uchwały Nr XXXVI/253/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 21.06.2005 r w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna z późn.zm
 
                          I  PRZETARG  USTNY  OGRANICZONY
polegający na oddaniu w dzierżawę nieruchomości  na okres 10 lat ,  stanowiącej  własność  Gminy  Miasta  Chełmna, zapisanej w planie zagospodarowania   przestrzennego jako tereny zieleni, tereny lasów i dolesień / jednostka strukturalna    J 63 ZN i J 46 ZL/ , oznaczonej         w ewidencji gruntów  jako działka nr  3/22 / część / o łącznej pow. 1090  m2 ,  zapisanej         w  KW TO1C/00012806/1, obręb 6,  położonej  w  Chełmnie  przy  ul. Strusiej, bez możliwości ogrodzenia :
1-z przeznaczeniem na uprawy rolne grunt o pow. 560 m2 
         Cena wywoławcza za dzierżawę w/w nieruchomości rocznie wynosi 62 zł
2-z przeznaczeniem na uprawy rolne grunt o pow. 530 m2 
         Cena wywoławcza za dzierżawę w/w nieruchomości rocznie wynosi 62 zł
         Czynsze dzierżawne są  płatne rocznie do 31 marca każdego roku. Czynsze mogą ulec zmianie stosownie do zarządzeń Burmistrza Miasta Chełmna. 
Przetarg ograniczyć do właścicieli działki nr 3/19 i działki nr 3/20, obręb 6 z uwagi na ograniczony dostęp do działki nr 3/22.        
Przetarg odbędzie się w dniu   20 września 2010  roku  o  godz.10.30 w sali nr 204  Urzędu  Miasta  w Chełmnie  przy ul. Dworcowej 1.  
Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej na poszczególne grunty przeznaczone do dzierżawy. tj. w pkt 1 – 3,10 zł ,w pkt 2 – 3,10 zł       w kasie Urzędu Miasta do dnia  16 września 2010 roku włącznie i okazanie dowodu w Referacie Mienia Komunalnego  /pokój 111/ .Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu –           16 września 2010 roku.
Przetarg  przeprowadzony  będzie  w  oparciu  o  Rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia         14 września 2004 r roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości  /Dz.U  z 2004 r, Nr 207 , poz.2108 z późn.zm. / oraz Zarządzenia Nr 82/2010 Burmistrza Miasta Chełmna       z dnia  30.06.2010 r .    
   Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane do zapoznania się z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego miasta dotyczącymi nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. 
 
Wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego , jeżeli uczestnik wygrywający przetarg nie stawi się bez usprawiedliwienia w podanym  miejscu i  terminie do   zawarcia umowy dzierżawy.
Uczestnikowi , który wygrał przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni licząc od dnia zamknięcia przetargu.
Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu                 z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego /pokój 111/ Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1 , tel. /56/677-17-58, /56/ 677-17-48. 
 
 
        
                                     Burmistrz Miasta Chełmna : Mariusz Kędzierski

Opublikował: Ewa Augustyniak-Babicz (16 sierpnia 2010, 09:31:37)

Ostatnia zmiana: Ewa Augustyniak-Babicz (24 września 2010, 11:30:00)
Zmieniono: wynik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1232

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij