Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2010

zamówienie na:

oddanie w dzierżawę na okres 10 lat działki nr 95/1 o pow. 2368 m2, położonej w Chełmnie przy ul. Nad Groblą

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny ograniczony
nr sprawy: MK
wartość: 62 zł
termin składania ofert: 20 września 2010  10:00
wynik postępowania: przetarg wygrała Anita Junik , cena osiągnięta w przetargu 72 zł rocznie  
 Chełmno dnia  09.08.2010 r
 
                                                  O G Ł O S Z E N I E
                                      Burmistrz Miasta Chełmna
                                                      ogłasza
 
w  oparciu o art. 13 ust.1 , art. 38 ,  art. 40 ust. 1 pkt  2   ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz.U z 20010 , Nr 102, poz.651  z późn.zm./ i uchwały Nr XXXVI/253/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 21.06.2005 r w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  , stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna                z późn.zm.
 
                          I PRZETARG  USTNY  OGRANICZONY
 
polegający na oddaniu w dzierżawę nieruchomości  na okres 10 lat ,  stanowiącej  własność  Gminy  Miasta  Chełmna, oznaczonej w ewidencji gruntów  jako działka nr 95/1 o  pow. 2368 m2 zapisanej  w  KW TO1C/00014915/2, obręb 8 ,  położonej  w  Chełmnie  przy  ul. Nad Groblą z przeznaczeniem na uprawy rolne. W/w nieruchomość zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta zatwierdzonego uchwałą Nr XLVIII/309/2006 Rady Miasta Chełmna z dnia 05.09.2006 r jest zapisana  w jednostce strukturalnej D 21 R    przeznaczona na tereny rolnicze.
            Cena wywoławcza za dzierżawę w/w nieruchomości rocznie wynosi  62,00 zł
Czynsz dzierżawny  płatny rocznie do 31 marca każdego roku. Czynsz może ulec zmianie stosownie do zarządzeń Burmistrza Miasta Chełmna. 
Przetarg ograniczyć do właścicieli działki  nr 86/8, działki nr 94/2, działki nr 95/2, działki nr 95/3, działki nr 96/5, działki nr 102 i wieczystego użytkownika działki nr 103, obręb 8 z uwagi na ograniczony dostęp do działki nr 95/1.      
Przetarg odbędzie się w dniu  20 września 2010 roku o  godz. 10.00   w  sali  nr 204  Urzędu  Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1.  
Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej  tj 3,10 zł w kasie Urzędu Miasta do dnia  14 września 2010 roku włącznie i okazać w Referacie Mienia Komunalnego /pokój 111/. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu –            14 września  2010 roku.
Przetarg  przeprowadzony  będzie  w  oparciu  o  Rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia          14 września 2004 r roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości  /Dz.U  z 2004 r, Nr 207 , poz.2108 z późn.zm / oraz Zarządzenia Nr 77/2010 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 25.06 2010 r .      
Wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego , jeżeli uczestnik wygrywający przetarg nie stawi się bez usprawiedliwienia w podanym  miejscu i  terminie do   zawarcia umowy dzierżawy.
Uczestnikowi , który wygrał przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni ,  licząc od dnia zamknięcia przetargu.
Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego /pokój 111 / Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1 , tel. /56/677-17-58 , /56/ 677-17-48. 
 
                                   Burmistrz Miasta Chełmna: Mariusz Kędzierski

Opublikował: Ewa Augustyniak-Babicz (9 sierpnia 2010, 09:49:00)

Ostatnia zmiana: Ewa Augustyniak-Babicz (24 września 2010, 11:27:15)
Zmieniono: wynik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1241

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij