Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2010

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - działki nr 75/1 o pow. 3198 m2, położonej w Chełmnie ul. Wiklinowej

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: MK
wartość: 128.000 zł
termin składania ofert: 6 września 2010  10:00
wynik postępowania: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, nikt nie przystąpił do licytacji 
Chełmno, dnia 19.07.2010 roku
 
                                                        O G Ł O S Z E N I E
                                                            Burmistrz Miasta Chełmna
                                                                ogłasza
 
 w  oparciu  o art. 37 ust. 1 , art. 38 , art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2004 r. Nr 261 , poz. 2603  z późn. zm./.
 
                                                 I przetarg ustny nieograniczony
 
polegający na sprzedaży nieruchomości niezabudowanej - działki  nr 75/1 o  pow. 3198  m2 ,  położonej  w  Chełmnie  przy  ul. Wiklinowej, zapisanej w KW TO1C       /00026065/5, stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy o funkcji  mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej      z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi / jednostka strukturalna D 12 MN/.
                            Cena wywoławcza wynosi 128.000 zł   /w tym 22% VAT/.
Cena  zawierają  22 %  podatku VAT , zgodnie z  art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku  o podatku od towarów i usług / Dz. U z 2004 r,Nr 54 , poz. 535 z późn.zm./.
          Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w dniu   6 września 2010 roku  o godz. 10.00  w sali  nr 204 Urzędu Miasta w Chełmnie  ul. Dworcowa 1 . Warunkiem  uczestnictwa     w  przetargu  jest   wpłacenie  wadium w wysokości  5%  ceny wywoławczej tj.  6.400 zł              w  kasie  Urzędu  Miasta  w Chełmnie ul. Dworcowa 1 /pokój nr 208/ lub na konto  Banku Spółdzielczy w Chełmnie nr  50 94860005 0000036120000029  najpóźniej   w dniu 31 sierpnia 2010 roku i okazać  w Referacie Mienia Komunalnego / pokój nr 111/. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
   Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane do zapoznania się z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego miasta dotyczącymi nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Nieruchomość nie jest obciążona .
          Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia     14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie / Dz.U z 2004 r. , Nr 207 , poz. 2108 z późn.zm. / oraz Uchwały Nr XLVIII/267/2010 Rady Miasta Chełmna z 4 maja 2010 roku.  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy  przetargu z tym , że  postąpienie  nie  może  wynosić  mniej  niż  1%  ceny  wywoławczej         z  zaokrągleniem w górę  do pełnych dziesiątek złotych .
          Wadium przepada na rzecz sprzedającego , jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.
          Nabywca uiści koszty pośrednie związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży oraz koszty zawarcia i wykonania aktu notarialnego.
 
          Uczestnikowi , który wygra przetarg , wpłacone wadium  zalicza się na poczet ceny nabycia , pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni licząc od daty zamknięcia  przetargu na podane konto. Uczestnik  przetargu ,  który  wygra  przetarg zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu  o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
          Osoby , o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r                   o gospodarce nieruchomościami  / Dz.U. Z 2004 r , Nr 261 , poz. 2603 z późn.zm./ nabywają nieruchomości na zasadach określonych w w/w ustawie.
 Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
          Szczegółowych informacje można uzyskać w Referacie  Mienia Komunalnego Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1 , pokój 111, tel. ( 56)  677-17-58  lub  ( 56 ) 677-17-48 .
 
                                                                               BURMISTRZ  MIASTA
 
                                                                                Mariusz Kędzierski

Opublikował: Ewa Augustyniak-Babicz (20 lipca 2010, 10:17:31)

Ostatnia zmiana: Ewa Augustyniak-Babicz (24 września 2010, 11:31:40)
Zmieniono: wynik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1178

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij