Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2010

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości - działki nr 144/2 o pow. 1034 m2, położonej w Chełmnie przy ul. Portowej

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: II przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: MK
wartość: 45.000 zł
termin składania ofert: 17 maja 2010  10:00
wynik postępowania: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym nikt nie przystąpił do licytacji 




Chełmno, dnia 02.04.2010 roku
 
                                                        O G Ł O S Z E N I E
                                                            Burmistrz Miasta Chełmna
                                                                ogłasza
 
 w  oparciu  o art. 37 ust. 1 , art. 38 , art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2004 r. Nr 261 , poz. 2603  z późn. zm./.
 
                                                 II przetarg ustny nieograniczony
 
polegający na sprzedaży nieruchomości działki  nr 144/2 o  pow. 1034  m2 ,  położonej          w  Chełmnie  przy  ul. Portowej, zapisanej w KW 20806, stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej  z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi
                            Cena wywoławcza wynosi 45.000 zł   /w tym 22% VAT/.
Cena  zawierają  22 %  podatku VAT , zgodnie z  art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku  o podatku od towarów i usług / Dz. U z 2004 r,Nr 54 , poz. 535 z późn.zm./.
          Przetarg na działkę nr 144/2  odbędzie się w dniu 17 maja 2010 roku o godz. 10.00     w sali  nr 204 Urzędu Miasta w Chełmnie  ul. Dworcowa 1 . Warunkiem  uczestnictwa               w  przetargu  jest   wpłacenie  wadium w wysokości  5%  ceny wywoławczej tj.  2.250 zł              w  kasie  Urzędu  Miasta   w Chełmnie ul. Dworcowa 1 /pokój nr 208/ lub na konto  Banku Spółdzielczy    w Chełmnie nr  50 94860005 0000036120000029  najpóźniej        w dniu 11 maja  2010 roku   i okazać  w Referacie Mienia Komunalnego / pokój nr 111/. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
   Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane do zapoznania się z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego miasta dotyczącymi nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Nieruchomość nie jest obciążona .
          Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów   z dnia
14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie / Dz.U z 2004 r. , Nr 207 , poz. 2108 z późn.zm. / oraz Zarządzenia  Nr 147/2009 Burmistrza Miasta Chełmna z 24 sierpnia 2009 roku. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy  przetargu z tym , że  postąpienie  nie  może  wynosić  mniej  niż  1%  ceny  wywoławczej z  zaokrągleniem w górę  do pełnych dziesiątek złotych .
          Wadium przepada na rzecz sprzedającego , jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.
          Nabywca uiści koszty pośrednie związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży oraz koszty zawarcia i wykonania aktu notarialnego.
        Uczestnikowi , który wygra przetarg , wpłacone wadium  zalicza się na poczet ceny nabycia , pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni licząc od daty zamknięcia  przetargu na podane konto. Uczestnik  przetargu ,  który  wygra  przetarg zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu  o miejscu   i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
          Osoby , o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r                    o gospodarce nieruchomościami  / Dz.U. Z 2004 r , Nr 261 , poz. 2603 z późn.zm./ nabywają nieruchomości na zasadach określonych w w/w ustawie.
 Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
          Szczegółowych informacje można uzyskać w Referacie  Mienia Komunalnego Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1 , pokój 111, tel. ( 0-56   677-17-58  lub  ( 0-56 ) 677-17-48 .
 
                                                                               BURMISTRZ  MIASTA
                                                                                Mariusz Kędzierski
 
 
 
  

Opublikował: Ewa Augustyniak-Babicz (2 kwietnia 2010, 11:49:35)

Ostatnia zmiana: Ewa Augustyniak-Babicz (20 maja 2010, 13:33:24)
Zmieniono: wynik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1105

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij