Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2010

zamówienie na:

„MODERNIZACJA OSADNIKA WSTĘPNEGO NR 1 W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CHEŁMNIE”

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: tryb przetargowy
nr sprawy: ZW-5/2010
wartość: poniżej 14000 euro
termin składania ofert: 16 kwietnia 2010  09:00
wynik postępowania: Chełmno dnia 19. 04. 2010 r. Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZW – 5/2010 WYBÓR OFERTY Działając zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 14.000 euro komisja przetargowa prowadząca postępowanie na: „MODERNIZACJĘ OSADNIKA WSTĘPNEGO NR 1 W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CHEŁMNIE” wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: Oferta oznaczona nr 3 złożona przez: Firma Usługowo-Handlowa ”WOD-PRZEM”, ul. Sokola 34, 87-100 Toruń Dane wybranej oferty: Cena - 47231,52 zł (brutto), Okres gwarancji – 36 miesiące, Liczba uzyskanych punktów: 96,00 Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom: WYKONAWCA: Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: P.P.H.U. „HEKO” Kornelia Gustak ul. Brzezinowa 101, 87-800 Włocławek Kryterium Cena - 69,47 pkt. Kryterium Okres Gwarancji - 10,00 pkt. Razem - 79,47 pkt. WYKONAWCA: Oferta oznaczona nr 2 złożona przez: „MSK-Żywice” Sp. z o.o. ul. Kościuszki 229, 40-600 Katowice Kryterium Cena - 67,26 pkt. Kryterium Okres Gwarancji - 10,00 pkt. Razem - 77,26 pkt. WYKONAWCA: Oferta oznaczona nr 3 złożona przez: Firma Usługowo-Handlowa ”WOD-PRZEM” ul. Sokola 34, 87-100 Toruń Kryterium Cena - 90,00 pkt. Kryterium Okres Gwarancji - 6,00 pkt. Razem - 96,00 pkt. UZASADNIENIE Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści Specyfikacji Zamówienia. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów (najwyższą ilość punktów).  Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZW – 5/2010
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Nad Groblą 2
86-200 Chełmno
OGŁASZA PRZETARG na:
 
„MODERNIZACJA OSADNIKA WSTĘPNEGO NR 1
W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
W CHEŁMNIE”
 
 
Przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami
Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r.
Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 14.000 euro
 
1.        Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86 – 200 Chełmno.
2.        Tryb zamówienia: Tryb przetargowy. Wartość zamówienia poniżej 14000 euro,
3.        Specyfikacja Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej http://www.bip.chelmno.pl.
4.        Przedmiot zamówienia:
„MODERNIZACJA OSADNIKA WSTĘPNEGO NR 1 W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CHEŁMNIE”
Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu
45320000-6 Roboty izolacyjne
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych
Zakres robót objęty niniejszą Specyfikacją obejmuje roboty:
Przeprowadzenie renowacji wewnętrznych powierzchni betonowych mających kontakt ze ściekami tj.:
Renowacja dna, ścian bocznych w osadniku wstępnym nr 1.
Renowacja komory rozdziału powyżej poziomu ścieków.
Renowacja kanału dopływowego na szerokości osadnika wstępnego nr 1.
Renowacja kanału odpływowego, na szerokości osadnika wstępnego nr 1, powyżej poziomu ścieków.
Prace renowacyjne obejmują również obrzeża (powierzchnie poziome) wymienionych powyżej elementów składowych osadnika wstępnego nr 1.
Zakres robót:
-        oczyszczenie strumieniowo ścierne powierzchni;
-        rozkucie i oczyszczenie miejsc zerodowanych, słabych i uszkodzonych;
-        naprawa ubytków;
-        naprawa pęknięć, rys;
-        zabezpieczenie zbrojenia;
-        nałożenie warstwy szczepnej;
-        nałożenie warstwy ochronnej.
Wymiary osadnika:
Długość - l880 cm
Szerokość - 450 cm
Głębokość - 300 cm
Osadnik  posiada wbudowane w dno dwa leje do osadu o wymiarach:
góra leja:
długość - 210 cm
szerokość - 160 cm
dół leja:
długość - 50 cm
szerokość - 50 cm
głębokość leja - 180 cm
Materiały zastosowane do renowacji winny posiadać stosowne atesty do stosowania w środowisku agresywnym - ścieki komunalne, a także posiadać następujące właściwości:
-          duża elastyczność zarówno w wysokich, jak i niskich temperaturach, pozwalającą absorbować termiczne poruszenia podłoża przy ekstremalnych warunkach pogodowych oraz drgania;
-          zdolność przenoszenia, mostkowania rys,
-          tworzenie jednolitej membrany wodoszczelnej, nie wymagającej złączy i trwale uszczelniającej wszystkie pęknięcia;
-          przyczepność do materiałów powszechnie stosowanych;
-          dobra odporność chemiczna na sole do odmrażania, ścieki, roztwory kwasowe i zasadowe;
-          wytrzymałość w szerokim zakresie temperatur;
-          dobra odporność na ścieranie.
Całość robót należy wykonać w oparciu o:
-                dokumentację przetargową;
-        specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych;
-        przedmiar robót;
-        przeprowadzoną wizję w terenie.
Dokładne wymiary osadnika wstępnego zamieszczone zostały w załącznikach nr 4 i 5.
Prace należy wykonać w sposób nie powodujący zakłóceń pracy oczyszczalni.
Prace należy przeprowadzić w sposób umożliwiający przepływ ścieków przez drugi osadnik.
Terminy prowadzonych prac, opróżniania i napełniania osadnika należy ustalać z kierownictwem oczyszczalni ścieków.
5.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin realizacji zamówienia: - w okresie 30 dni licząc od dnia podpisania Umowy.
7.        Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamieszczone są w Specyfikacji Zamówienia.
8.        Wymagane wadium:  1000,00 zł
9.        Kryteria oceny ofert: Cena – 90 %, okres gwarancji – 10 %.
10.    Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
       w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2.
Termin składania ofert upływa    -   16. 04. 2010 r. godz. 9 00 
11.    Termin związania ofertą: 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert
12.    Otwarcie ofert w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
       w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2. nastąpi dnia -    16. 04. 2010 r. godz. 9 30
13.    Upoważnionymi do kontaktów z oferentami jest: Bogusław Cacałowski tel. 56 686 04 10, Zbigniew Korzeński Tel. 56 686 49 33.
 
Specyfikacja Zamówienia (278kB) pdf
Załącznik nr 1 (292kB) pdf
Załącznik nr 2 (147kB) pdf
Załącznik nr 3 (344kB) pdf
Załącznik nr 4 (1131kB) pdf
Załącznik nr 5 (628kB) pdf
Załącznik nr 6 (280kB) pdf
Załącznik nr 7 (441kB) pdf


Chełmno dnia 19. 04. 2010 r.
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZW – 5/2010
 
WYBÓR OFERTY
 
Działając zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia           07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 14.000 euro komisja przetargowa prowadząca postępowanie na: „MODERNIZACJĘ OSADNIKA WSTĘPNEGO NR 1 W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CHEŁMNIE” wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia:
Oferta oznaczona nr 3 złożona przez:
Firma Usługowo-Handlowa ”WOD-PRZEM”, ul. Sokola 34, 87-100 Toruń
Dane wybranej oferty: Cena  - 47231,52 zł (brutto), Okres gwarancji – 36 miesiące, Liczba uzyskanych punktów: 96,00
 
Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:
 
WYKONAWCA: Oferta oznaczona nr 1 złożona przez:
P.P.H.U. „HEKO”
Kornelia Gustak
ul. Brzezinowa 101, 87-800 Włocławek
Kryterium Cena - 69,47 pkt.
Kryterium Okres Gwarancji - 10,00 pkt.
Razem - 79,47 pkt.
 
WYKONAWCA: Oferta oznaczona nr 2 złożona przez:
„MSK-Żywice” Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 229, 40-600 Katowice
Kryterium Cena - 67,26 pkt.
Kryterium Okres Gwarancji - 10,00 pkt.
Razem - 77,26 pkt.
 
WYKONAWCA: Oferta oznaczona nr 3 złożona przez:
Firma Usługowo-Handlowa
”WOD-PRZEM”
ul. Sokola 34, 87-100 Toruń
Kryterium Cena - 90,00 pkt.
Kryterium Okres Gwarancji - 6,00 pkt.
Razem - 96,00 pkt.
 
 
UZASADNIENIE
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści Specyfikacji Zamówienia. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów (najwyższą ilość punktów).
 

 


Opublikował: Cacałowski (1 kwietnia 2010, 11:45:53)

Ostatnia zmiana: Cacałowski (19 kwietnia 2010, 15:43:05)
Zmieniono: Wybór oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1147

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij