Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2010

zamówienie na:

Rewitalizacja terenów po PKP – budowa dworca PKS – wykonanie II etapu obejmującego roboty: •dokończenie drogi dojazdowej DW-1 •sieci kanalizacji deszczowej •placu manewrowego i postojowego dla autobusów •stanowisk przyjazdowych i odjazdowych •wiaty stalowej nad stanowiskami odjazdowymi •oświetlenie terenu •oznakowania pionowego i poziomego przy ul. Dworcowej w Chełmnie.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.I.P.D.5541-D
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 16 kwietnia 2010  10:30
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych podajemy do wiadomości informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejsza i tym samym została wybrana do realizacji przedmiotowego zadania oferta nr 2 uzyskując maksymalną liczbę punktów 100 w przetargu jw. złożona przez: TRADE COMPANY „DELTA” Sp. z o.o. 86-300 Grudziądz ul. Budowlanych 3 W przetargu udział brały jako spełniające wymogi SIWZ oferty n/w wykonawców: BET – BUD Zakład Usługowo – Produkcyjny 87-720 Ciechocinek ul. Kazimierza Wielkiego 18 Oferta powyższa uzyskała 89,15 pkt. za kryterium – cena ofertowa. Konsorcjum I. PPU „AFFABRE” Sp. z o.o. 85-727 Bydgoszcz ul. Inwalidów 1 II. PW „KOMBUD” Sp. z o.o. 85-791 Bydgoszcz ul. Piwnika – Ponurego 1E Oferta powyższa uzyskała 92,77 pkt. za kryterium – cena ofertowa. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone – nie dotyczy. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni – nie dotyczy 
UWAGA!

WYJAŚNIENIE
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)  zawiadamia się, że w dniu 08.04.2010r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na:  
Rewitalizacja terenów po PKP – budowa dworca PKS – wykonanie II etapu obejmującego roboty:
- dokończenie drogi dojazdowej DW-1
- sieci kanalizacji deszczowej
- placu manewrowego i postojowego dla autobusów
- stanowisk przyjazdowych i odjazdowych
- wiaty stalowej nad stanowiskami odjazdowymi
- oświetlenie terenu
- oznakowania pionowego i poziomego
przy ul. Dworcowej w Chełmnie, o treści:
„Zwracam się z prośbą o określenie koloru (tabela RAL) na jaki mają być pomalowane elementy stalowe konstrukcji wiaty”
     
na który udziela się następującej odpowiedzi:
 
Wiata konstrukcji stalowej ma być pomalowana na kolor szary (RAL 7046).
 
Udzielona odpowiedz nie powoduje konieczności zmiany  terminu składania ofert.

Przedmiotem zamówienia  jest:
Rewitalizacja terenów po PKP – budowa dworca PKS – wykonanie II etapu obejmującego roboty:
- dokończenie drogi dojazdowej DW-1
- sieci kanalizacji deszczowej
- placu manewrowego i postojowego dla autobusów
- stanowisk przyjazdowych i odjazdowych
- wiaty stalowej nad stanowiskami odjazdowymi
- oświetlenie terenu
- oznakowania pionowego i poziomego przy ul. Dworcowej w Chełmnie.

 

Zakres robót budowlanych obejmuje:
- wykonanie kanalizacji deszczowej i odwodnienia wiaty
– kanały z rur PCV o średnicy nominalnej 160mm, 200mm, 315mm, 400mm o łącznej długości ca. 700m
- wykonanie oświetlenia ulicznego – ułożenie kabli – ca. 175m; montaż i stawianie słupów oświetleniowych – 4szt.; montaż opraw oświetlenia – 6szt.
- wykonanie nawierzchni chodników, dróg, placów, zatok, schodów z kostki betonowej o łącznej powierzchni ca. 2685m2
 -humusowanie trawników – ca. 900m2
- wykonanie wiaty stalowej o wym. 28,30x11,65
- oznakowanie dróg – oznakowanie poziome – ca. 64m2;
- oznakowanie pionowe ca. 10szt  
Szczegółowy zakres prac zawarto w dokumentacji budowlano – kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do SIWZ.
 
 
Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień
Kod CPV:
- 45233000-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad, dróg
- 45111000-8 – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
- 45112000-5 – Roboty w zakresie usuwania gleby
- 45231000-5 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
- 77211600-8 – Sadzenie drzew
- 45231400-9 – Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
- 31527200-8 – Oświetlenie zewnętrzne
- 45213310-9 – Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem drogowym

Dokumentacja do pobrania
SIWZ z załącznikami (328kB) pdf
Kosztorys ofertowy (52kB) pdf

Dokumentacja budowlana
Wiata
Opis techniczny 1 (102kB) pdf
Opis techniczny 2 (1375kB) pdf
Zestawienie stali (68kB) pdf
Rys. 1 (359kB) pdf
Rys. 2 (219kB) pdf
Rys. 3 (204kB) pdf
Rys. 4 (168kB) pdf
Rys. 5 (158kB) pdf
Rys. 6 (93kB) pdf
Rys. 7 (110kB) pdf
Rys. 8 (3250kB) pdf
Branża drogowa
Opis techniczny (119kB) pdf
Rys. 1 (3348kB) pdf
Rys. 2 (430kB) pdf
Rys. 3 (676kB) pdf
Rys. 4 (190kB) pdf
Rys. 5 (151kB) pdf
Rys. 6 (214kB) pdf
Rys. 7 (369kB) pdf
Rys. 8 (517kB) pdf
Rys. 9 (2398kB) pdf
Rys. 10 (494kB) pdf
Rys. 11 (188kB) pdf
Projekt organizacji ruchu
Opis techniczny (7785kB) pdf
Rys. 1 (409kB) pdf
Rys. 2 (2872kB) pdf
Branża sanitarna
Opis techniczny (73kB) pdf
Rys. 1 (2729kB) pdf
Rys. 2 (1308kB) pdf
Rys. 3 (558kB) pdf
Rys. 4 (638kB) pdf
Rys. 5 (1016kB) pdf
Rys. 6 (690kB) pdf
Rys. 7 (311kB) pdf
Branża elektryczna
Opis techniczny (596kB) pdf
Rys. 1 (525kB) pdf
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
S1 (1021kB) pdf
S2 (10kB) pdf
S3 (186kB) pdf
S4 (199kB) pdf
S5 (140kB) pdf
S6 (549kB) pdf

Opublikował: Paweł Dąbrowski (31 marca 2010, 10:40:25)

Ostatnia zmiana: Paweł Dąbrowski (28 kwietnia 2010, 13:19:44)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1499

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij