Strona główna  >  Przetargi  >  W toku

zamówienie na:

dostawa benzyny bezołowiowej, oleju napędowego, oleju hydraulicznego i oleju silnikowego dla samochodów i sprzętu mechanicznego eksploatowanego przez jednostki Zamawiającego

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: nieograniczony
nr sprawy: Or.VII/JA-W.341
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 16 lutego 2010  09:30I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Gmina Miasto Chełmno, do kontaktów: Jadwiga Alaba – Wesołowska, ul. Dworcowa 1, 86 – 200 Chełmno, woj. kujawsko – pomorskie, tel. (056) 677 – 17 –  49, telefax (056) 677–17– 74, e-mail: administ@chelmno.pl

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: tak jak w pkt. I.1.

3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: tak jak w pkt. I.1.

4) Adres, pod który można przesłać oferty / wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86 – 200 Chełmno, pok. nr 101 (parter)

5) Rodzaj zamawiającego: Szczebel regionalny / lokalny

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 

II.1) Opis
1.2.) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa benzyny bezołowiowej, oleju napędowego, oleju hydraulicznego i oleju silnikowego dla samochodów i sprzętu mechanicznego eksploatowanego przez jednostki Zamawiającego

1.3.) Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa wraz tankowaniem paliw płynnych                    na Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Chełmnie, Osnowie,                    do zbiorników samochodów będących w dyspozycji Zamawiającego, do karnistrów                w przypadkach wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w okresie          od podpisania umowy (nie wcześniej jednak niż od 16.02.2010 r. do 31.12.2012 r.

1.4) miejsce wykonywania, usług lub miejsce dostaw: powiat chełmiński

1.5) Nomenklatura

1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV):

 

09134100-8 – olej napędowy

09132100-8 – benzyna i bezołowiowa

09211100-2 – oleje silnikowe

09211600-7 – oleje do użytku w układach hydraulicznych

 

 

2) Wartość lub zakres zamówienia: Wartość zamówienia przekracza kwotę 14.000 euro.

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data rozpoczęcia 16.02.2010; data zakończenia 31.12.2011;

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

 

III.1) Wymagane wadium: Nie

2) Warunki uczestnictwa

2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy lub usługodawcy oraz informacje        i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu   na podstawie art. 24 ustawy pzp oraz spełniają warunki art.22 ust.1 ustawy oraz określone        w SIWZ.

SEKCJA IV: TRYBY

 

IV.1) tryb udzielania zamówienia: nieograniczony.

1.2) wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia

1.3) przewidywana liczba dostawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert:

2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena,

Oferta najbardziej korzystna ekonomiczna pod względem:

Cena – 80%

Dowóz na Międzygminne Składowisko odpadów Komunalnych – 20%

3) Informacje administracyjne

3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień : dostępne do  15.02.2010

3.2) termin składania ofert : 16.02.2010 godzina 9:00

3.3) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 16.02.2010, godzina 9:30 siedziba Urzędu Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, pok. 204,

3.3.1) dostawa paliw płynnych

 

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

 

V.1) czy zamówienie dotyczy projektu / programu finansowego ze środków UE: nie

2) data wysłania ogłoszenia 08.02.2010.


  specyfikacja (163kB) plik

załącznik do umowy (22kB) plik


Opublikował: Jadwiga Alaba-Wesołowska (8 lutego 2010, 14:57:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1264

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij