Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2009

zamówienie na:

Modernizacja instalacji i urządzeń sanitarnych oraz roboty ogólnobudowlane – malarskie, tynkarskie, posadzkowe i ścienne w pomieszczeniach sanitarnych i salach Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dominikańskiej 40 w Chełmnie

zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 1
wartość: PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W art. 11 ust..8 USTAWY
termin składania ofert: 23 września 2009  10:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie niniejszym pismem zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 1) Wybór najkorzystniejszej oferty (należy podać nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz uzasadnieniem jej wyboru): Zakład Produkcji Drzewnej Zbigniew Paczkowski ul. Kamionka 3 86 – 200 Chełmno z następującymi warunkami: • cena ofertowa: 198.954,64 PLN brutto, • termin realizacji: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy. • gwarancja 36 miesięcy uzyskała maksymalną ilość punktów – 100 w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza, 2) Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty (należy podać nazwę, siedzibę i adres wykonawcy wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: nie dotyczy 3) Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone (należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne): nie dotyczy 4) Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia (należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę): nie dotyczy  
Przedmiotem zamówienia  jest:
 
Modernizacja instalacji i urządzeń sanitarnych oraz roboty ogólnobudowlane – malarskie, tynkarskie, posadzkowe i ścienne w pomieszczeniach sanitarnych i salach  Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dominikańskiej 40 w Chełmnie.
 
Zakres prac obejmuje:
- roboty ogólnobudowlane –  tynkarskie, posadzkarskie, ścienne i  malarskie,
- roboty budowlane  instalacyjne wod.- kan.
 
 
Szczegółowy zakres prac zawarto w dokumentacji budowlano – kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do SIWZ.
 
 
Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień
Kod CPV:
- 45000000-7 – roboty budowlane
- 45410000-4 – roboty tynkarskie
- 45431100-8 – kładzenie terakoty
- 45431200-9 – kładzenie glazury
- 45442100-8 – roboty malarskie
 -45332200-5 – roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Dokumentacja do pobrania

SIWZ z zalacznikami (199kB) pdf
Przedmiar - łazienki (316kB) pdf
Przedmiar - malowanie (28kB) pdf
Dokumentacja techniczna (51kB) pdf
ST-zestawienie (27kB) pdf
ST-ogólne (123kB) pdf
ST-inst.wod. (140kB) pdf
ST-kanalizacyjne (154kB) pdf
ST-malarskie (104kB) pdf
ST-płytki (105kB) pdf
ST-renowacje (190kB) pdf
ST-tynkowe (63kB) pdf

Opublikował: Janusz Szymczak (1 września 2009, 15:39:31)

Ostatnia zmiana: Janusz Szymczak (23 września 2009, 12:46:31)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1432

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij