Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2009

zamówienie na:

Przekształcenie istniejącego systemu ogrzewania budynku Chełmińskiego Domu Kultury – budowa kotłowni gazowej o mocy 88 kW przy ul. Dworcowej 40a w Chełmnie

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 15 czerwca 2009  10:30
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r – Prawo Zamówień Publicznych, Burmistrz Miasta Chełmna, niniejszym pismem zawiadamia, że dnia 16.06.2009r Komisja przetargowa dokonała oceny złożonych ofert. 1.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JARMONT” Jarosław Gackowski 85-018 Bydgoszcz, ul. Ks. Piotra Skargi 5/3 - końcowa wartość zadania cena brutto 93 649,04 zł - termin realizacji zadania do 30.09.2009r - gwarancja na zadanie 36 miesięcy 2.EKO – TECH Karol Słomski 83-140 Gniew, ul. 27 Stycznia 7 - końcowa wartość zadania cena brutto 100 379,29 zł - termin realizacji zadania do 30.09.2009r - gwarancja na zadanie 36 miesięcy 3.MARKO Technika Grzewcza Danuta Dankiewicz 89-400 Sępólno Krajeńskie, ul. Tartaczna 5 - końcowa wartość zamówienia cena brutto 103 100,72 zł - termin realizacji zadania do 30.09.2009r - gwarancja na zadanie 24 miesiące Jednocześnie informuję, że w wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty. Żadna nie została odrzucona. Z postępowania Komisja wykluczyła na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych: - Ofertę nr 1 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JARMONT” Jarosław Gackowski 85-018 Bydgoszcz, ul. Ks. Piotra Skargi 5/3 - Ofertę nr 2 EKO – TECH Karol Słomski 83-140 Gniew, ul. 27 Stycznia 7 z uwagi, że nie zostały one zabezpieczone wadium w należyty sposób. Najkorzystniejsza i tym samym została wybrana do realizacji przedmiotowego zadania oferta nr 3 uzyskując maksymalną liczbę punktów 100 w przetargu jw. złożona przez: MARKO Technika Grzewcza Danuta Dankiewicz 89-400 Sępólno Krajeńskie, ul. Tartaczna 5 W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 
WYJAŚNIENIE
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)  zawiadamia się, że w dniu 05.06.2009r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na:  „Przekształcenie istniejącego systemu ogrzewania budynku Chełmińskiego Domu  Kultury – budowa kotłowni gazowej o mocy 88 kW przy ul. Dworcowej 40a w Chełmnie”, dotyczący:
 
W przedmiarze robót części technologia kotłowni brak podstaw KNR Katalogu Nakładów Rzeczowych – prosimy o ewentualne uzupełnienie lub określenie, że Wykonawca ma w tym zakresie dowolność.
     
na który udziela się następującej odpowiedzi:
Zamawiający informuje, iż Wykonawca winien we własnym zakresie zastosować odpowiednie pozycje KNR Katalogu Nakładów Rzeczowych do robót technologicznych podanych w przedmiarze robót.
 
Udzielona odpowiedz nie powoduje konieczności zmiany  terminu składania ofert


Przedmiotem zamówienia  jest:
Przekształcenie istniejącego systemu ogrzewania budynku Chełmińskiego Domu  Kultury – budowa kotłowni gazowej o mocy 88 kW przy ul. Dworcowej 40a w Chełmnie.   Zakres prac obejmuje:
- roboty ogólnobudowlane ( adaptacyjne pomieszczenia na kotłownię),
- technologia kotłowni
- emitory spalin,
- instalacja gazowa wewnętrzna,
- roboty elektryczne

Szczegółowy zakres prac zawarto w dokumentacji budowlano – kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do SIWZNazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień
Kod CPV:
- 45000000-7 – roboty budowlane
- 45333000-0 - instalacje gazowe
- 45331110-0 – instalowanie kotłów

Dokumentacja do pobrania
SIWZ z załącznikami (201kB) pdf
Przedmiar - technologia (107kB) pdf
Przedmiar - część elektryczna (37kB) pdf
Dokumentacja techniczna
Opis techniczny - technologia (112kB) pdf
Opis techniczny - część elektryczna (56kB) pdf
Rys. 1 (183kB) pdf
Rys. 2 (112kB) pdf
Rys. 3 (79kB) pdf
Rys. 4 (136kB) pdf
Rys. 5 (44kB) pdf
Rys. 6 (45kB) pdf
Rys. 7 (66kB) pdf
Rys. 8 (79kB) pdf
Rys. 9 (78kB) pdf
Rys. 10 (91kB) pdf
Rys. 11 (53kB) pdf
Rys. 12 (102kB) pdf
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - część technologia (93kB) pdf
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - część elektryczna (121kB) pdf

Opublikował: Janusz Szymczak (25 maja 2009, 09:56:44)

Ostatnia zmiana: Janusz Szymczak (18 czerwca 2009, 15:10:34)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1883

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij