Strona główna  >  Przetargi  >  W toku

zamówienie na:

wydawnictwa promocyjne: ( m.in. wykonanie projektu graficznego, skład, łamanie, prace introligatorskie, druk, tłumaczenie tekstów, dostawa do siedziby Zamawiającego)

zamawiający: Urząd Miasta
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 27 kwietnia 2009  12:00Na podstawie regulaminu przetargowego   Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07.01.2008r.  dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro  zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miasta         w Biuletynie Informacji Publicznej, ogłasza się przetarg o następującej treści:
 
1. Nazwa i adres Zamawiającego
Urząd Miasta
ul. Dworcowa  1, 86 – 200 Chełmno
tel. (0-56) 677-17- 38
fax: (0-56) 677-17-74
Powiat: Chełmno
Województwo: Kujawsko- Pomorskie
www.chelmno.pl
 
2. Określenie trybu zamówienia: przetarg  nieograniczony o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro
 
3. Nazwa zamówienia: wydawnictwa promocyjne
    Druk ( m.in. wykonanie projektu graficznego, skład, łamanie,  prace introligatorskie, druk, tłumaczenie  tekstów,  dostawa do siedziby  Zamawiającego) publikacji w tym:
1) ulotka   o Chełmnie- mieście zakochanych,
2) ulotka o Sanktuarium Maryjnym,
3) informator o Chełmnie,
4) ulotka informacyjna o Chełmnie ( w trzech wersjach językowych: pol., ang., niem.)
5) teczka ofertowa,
6) teczka na materiały reklamowe,
7) kalendarz na 2010 rok,
     
 
4. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie 12 tygodni od  dnia podpisania umowy z wyjątkiem kalendarza na 2010 rok, który należy wykonać do 30 listopada 2009 roku.
 
5. Informacja o miejscu, terminie i zasadach uzyskania Specyfikacji zamówienia:
SIWZ dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego  www. chełmno.pl w BIP – przetargi lub w siedzibie zamawiającego- Referat Oświaty, Kultury i Promocji,  p. 22  w godzinach pracy  Urzędu.
 
6. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
7. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie najpóźniej do dnia 27.04.2009 r.  do godziny 12.00.
W przypadku przesłania oferty pocztą, oferta powinna być wysłana w terminie takim, aby można było ją otworzyć w terminie otwarcia ofert 27.04.2009 r.  do godziny 12.00.  Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert, w tym celu ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie.
Koperta  powinna być zaopatrzona w: adres Zamawiającego oraz adres Wykonawcy.
Zapis na kopercie ,,Oferta na dostawę wydawnictw promocyjnych” oraz nie otwierać przed (data  i godzina)
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dn. 27.04.2009 r. o godz. 12.30. Otwarcie ofert jest jawne.
 
8. Informacja o możliwości unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
- nie złożono żadnej oferty  niepodlegającej odrzuceniu,
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa  kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- udzielenie zamówienia  lub zawarcie umowy na warunkach określonych w najkorzystniejszej  ze złożonych ofert nie  leży w interesie Zamawiającego.
 
SIWZ + załączniki (171kB) plik
Wyjaśnienie do SIWZ (26kB) plik

Opublikował: Przemysław Małkowski (7 kwietnia 2009, 08:13:40)

Ostatnia zmiana: Przemysław Małkowski (10 kwietnia 2009, 13:22:37)
Zmieniono: dodano wyjaśnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1666

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij