Strona główna  >  Przetargi  >  W toku

zamówienie na:

zakup paliw na 2009 rok

zamawiający: Urząd Miasta Chełmna
tryb zamówienia: nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14.000 euro
termin składania ofert: 26 stycznia 2009 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Urząd Miasta Chełmna, do kontaktów: Jadwiga Alaba – Wesołowska, ul. Dworcowa 1, 86 – 200 Chełmno, woj. kujawsko – pomorskie, tel. 056 677 – 17 –  49, telefax 056 677–17– 74, e-mail: administ@chelmno.pl
2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: tak jak w pkt. I.1.
3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: tak jak w pkt. I.1.
4) Adres, pod który można przesłać oferty / wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86 – 200 Chełmno, pok. nr 3 (parter)
5) Rodzaj zamawiającego: Szczebel regionalny / lokalny
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) Opis
1.2.) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup paliw na 2009 rok.
1.3.) Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa wraz tankowaniem paliw płynnych na Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Chełmnie Osnowie, do zbiorników samochodów będących w dyspozycji Zamawiającego, do karnistrów w przypadkach wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w okresie od podpisania umowy (nie wcześniej jednak niż od 30.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
1.4) miejsce wykonywania, usług lub miejsce dostaw: powiat chełmiński
1.5) Nomenklatura
1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV):
 
23.11.10.00 – benzyna i paliwa lotnicze
23.12.10.00 – oleje napędowe
 
2) Wartość lub zakres zamówienia: Wartość zamówienia przekracza kwotę 14.000 euro.
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data rozpoczęcia 30.01.2009; data zakończenia 31.12.2009;
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
 
III.1) Wymagane wadium: Nie
2) Warunki uczestnictwa
2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy pzp oraz spełniają warunki art.22 ust.1 ustawy oraz określone w SIWZ.
SEKCJA IV: TRYBY
 
IV.1) tryb udzielania zamówienia: nieograniczony.
1.2) wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia
1.3) przewidywana liczba dostawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert:
2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena,
Oferta najbardziej korzystna ekonomiczna pod względem:
Cena – 80%
Dowóz na Międzygminne Składowisko odpadów Komunalnych – 20%
3) Informacje administracyjne
3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień : dostępne do  26.01.2009
3.2) termin składania ofert : 26.01.2009 godzina 9:00
3.3) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 30.01.2009, godzina 9:30 siedziba Urzędu Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, pok. 9.
3.3.1) dostawa paliw płynnych
 
SEKCJA V: INNE INFORMACJE
 
V.1) czy zamówienie dotyczy projektu / programu finansowego ze środków UE: nie
2) data wysłania ogłoszenia 16.01.2009.

SIWZ (82kB) plik
Załącznik do umowy (22kB) plik
 

Opublikował: Przemysław Małkowski (19 stycznia 2009, 09:55:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1166

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij