Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2008

zamówienie na:

„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW PRZY UL. SŁONECZNEJ W CHEŁMNIE”

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, 86-200 Chełmno, ul. Nad Groblą 2
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14000 euro
termin składania ofert: 3 października 2008  09:00
wynik postępowania: Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 4/2008 WYBÓR OFERTY Działając zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) komisja przetargowa prowadząca postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą: „BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW PRZY UL. SŁONECZNEJ W CHEŁMNIE” wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: P.H.U. „ORPOD” BUDOWA I KONSERWACJA urządzeń wodno-kanalizacyjnych 86 - 253 Kijewo Królewskie Dane wybranej oferty: Cena - 80833,08 zł (brutto) Okres gwarancji – 3 lata Liczba uzyskanych punktów: 100,00 UZASADNIENIE Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.  Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 4/2008
 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Nad Groblą 2
86-200 Chełmno

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA ROBOTY BUDOWLANE

 
„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW
PRZY UL. SŁONECZNEJ W CHEŁMNIE”

 
przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

1.        Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86 – 200 Chełmno.
2.        Tryb zamówienia: Tryb przetarg nieograniczony.
3.        Wartość zamówienia powyżej 14000 euro,
4.        Specyfikacja Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej http://www.bip.chelmno.pl.
5.        Upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
                        Pan Bogusław Cacałowski tel. 056 686 04 10      
                         Pan Tadeusz Huzarski tel. 056 686 04 10
6.        Przedmiot zamówienia:
„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW PRZY UL. SŁONECZNEJ W CHEŁMNIE”
7.        Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.
8.        Termin realizacji zamówienia: 60 dni od podpisania umowy.
9.        Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamieszczone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
10.    Wymagane wadium:  2000,00 zł
11.    Kryteria oceny ofert:
 
1)   Cena  95 %
2)   Okres gwarancji     5  %
 
12.    Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
       w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2. Pokój nr 15
Termin składania ofert upływa    -    03 Października 2008 r. godz. 9 00 
13.    Otwarcie ofert w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
       w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2, nastąpi dnia - 03 Października 2008 r. godz. 9 30
14.    Termin związania ofertą: 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert
15. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 10. 09. 2008 r. numer ogłoszenia: 219426 - 2008
 


 
 

 
SIWZ (300kB) pdf
Załącznik Nr 1 (188kB) pdf
Załącznik Nr 2 (89kB) pdf
Załącznik Nr 3 (184kB) pdf
Dokumentacja budowlana (63kB) pdf
Dokumentacja Budowlana (122kB) pdf
Specyfikacja techniczna (189kB) pdf
plan (569kB) pdf
przedmiar (55kB) pdf
Kosztorys ofertowy (43kB) pdf
RYSUNKI (1713kB) pdf

       
 Opublikował: Cacałowski (10 września 2008, 10:52:56)

Ostatnia zmiana: Cacałowski (3 października 2008, 14:02:57)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1706

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij