Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2008

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działki nr 285/3 o pow.6663 m2, położonej w Chełmnie na os. Raszei

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 345.000 zł
termin składania ofert: 18 września 2008  12:00
wynik postępowania: nabywcą działki zostało Przedsiębiorstwo SOLGRUD Sp.z o.o. Grudziądz ul. Olchowa 4 za cenę 500.000 zł  
Chełmno, dnia 09.07.2008 roku

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Miasta Chełmna
ogłasza

w oparciu o art. 37 ust. 1 , art. 38 , art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2004 r. Nr 261 , poz. 2603 z późn. zm./.

I przetarg ustny nieograniczony

polegający na sprzedaży nieruchomości niezabudowanej - działki nr 285/3 o pow. 6663 m2, położonej w Chełmnie na os. Raszei, zapisanej w KW 6770, stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi z dopuszczalnym przeznaczeniem uzupełniającym – nieuciążliwej funkcji usługowej / jednostka strukturalna G 18 MW /.

Cena wywoławcza wynosi 345.000 zł /w tym 22% VAT/.
Cena zawierają 22 % podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust.1 w związku z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług / Dz. U z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm./.
Przetarg na działkę nr 285/3 odbędzie się w dniu 18 września 2008 roku o godz. 12.00 w sali nr 9 Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej tj. 17.250 zł w kasie Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1 /pokój nr 21/ lub na konto Bank Spółdzielczy w Chełmnie nr 72948600050000036120000021 najpóźniej w dniu 11 września 2008 roku i okazać dowód wpłaty w Wydziale Mienia Komunalnego i Inwestycji / pokój nr 35 /. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane do zapoznania się z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego miasta dotyczącymi nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Nieruchomość nie jest obciążona .
Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie / Dz.U z 2004 r., Nr 207, poz. 2108 / oraz Uchwałę Nr XXI/123/2008 Rady Miasta Chełmna z 27 maja 2008 roku. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym , że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych .
Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.
Nabywca uiści koszty pośrednie związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży oraz koszty zawarcia i wykonania aktu notarialnego.
Uczestnikowi, który wygra przetarg, wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni licząc od daty zamknięcia przetargu na podane konto. Uczestnik przetargu, który wygra przetarg zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Osoby, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r. , Nr 261, poz. 2603 z późn.zm./ nabywają nieruchomości na zasadach określonych w w/w ustawie.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Inwestycji Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1, pokój 35, tel. ( 0-56 677-17-58 lub ( 0-56 ) 677-17-48 .

BURMISTRZ

Mariusz Kędzierski

Opublikował: Leokadia Ratajczyk (10 lipca 2008, 10:31:03)

Ostatnia zmiana: Ewa Augustyniak-Babicz (18 września 2008, 14:56:04)
Zmieniono: nabywcą działki zostało Przedsiębiorstwo SOLGRUD Sp.z o.o. Grudziądz ul. Olchowa 4 za cenę 500.000 zł

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1350

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij