Strona główna  >  Przetargi  >  W toku

zamówienie na:

Pełnienie nadzoru budowlanego - inwestorskiego w branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikami, wjazdami bramowymi, odwodnieniem, oświetleniem i oznakowaniem ul. Podgórnej w Chełmnie na odcinku od 0+ 00,00 do 16 + 90,98.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmna
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 27 maja 2008  10:30Burmistrz Miasta Chełmna
ul. Dworcowa 1
86 200 Chełmno
Tel. (056) 677 – 17- 32
Fax: (056) 677 – 17 - 78
Powiat: chełmiński
Województwo: kujawsko – pomorskie
Osoba uprawniona
a)      Zygmunt Szuster
b)      b) fax ( 056) 677 – 17 – 74
c) tel. (056) 677-17-46
d) e-mail wmkii@chelmno.pl
e)  Nr lokalu 16 ( Urząd Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1)
f) Godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu:
8:00 do 14:00 (od poniedziałku do piątku).
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:// www.bip.chelmno.pl
 
Rodzaj zamówienia                         -    usługa
 
Tryb postępowania                        -   przetarg nieograniczony
 
Kod CPV:    
                 -   Nr CPV     -  74262000-3  usługi nadzoru budowlanego.
                                                                                                                                      
Określenie przedmiotu zamówienia:
 
Pełnienie  nadzoru budowlanego - inwestorskiego w branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej  przy realizacji  zadania inwestycyjnego  pn. „  Budowa nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikami, wjazdami bramowymi, odwodnieniem, oświetleniem i oznakowaniem  ul. Podgórnej w Chełmnie na odcinku od 0+ 00,00 do 16 + 90,98.
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w :
     - branży budowlanej                  - przerób  2.455.112,46 zł ( netto),
     - branży sanitarnej                                 - przerób     948.019,90 zł ( netto),
     - branży elektrycznej                  - przerób     113.217,25 zł ( netto).
 
                                                  Przerób razem: 3.516.349,61 zł ( netto).
 
Zakres prac Wykonawcy obejmuje wykonanie wszystkich czynności związanych z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wynikających z przepisów prawa budowlanego, norm, dokumentacji budowlano – kosztorysowej, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz sztuki budowlanej.
 
 
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 
Termin realizacji zamówienia
 
Wymagany:  05.06.2008r do 25.10.2008r.
Warunek złożenia oferty
 
Warunkiem złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: 2.000 zł.
 
 
 
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenia w (% )
 
cena  ( koszt )            - 100 %
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 
a) specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami publikowana jest na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.chelmno.pl
b) formularz wniosku można odebrać osobiście w  siedzibie zamawiającego
nr lokalu  - 16
b) za pośrednictwem poczty
c) cena formularza wniosku   - 0 zł.
 
Warunki udziału w przetargu
 
W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2,
spełniają n/w warunki zawarte w art. 22 ust.1:
- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami  ustawowymi,
- posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy,
- posiadają niezbędna, wiedzę i doświadczenie,
- posiadają potencjał ekonomiczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zadania,
- spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Miejsce i termin składania ofert
 
a)      miejsce składania:
w siedzibie zamawiającego – nr lokalu  - 3 ( okienko podawcze)
b)   w terminie do:
      data: 27.05.2008  godz: 10.30
 
Miejsce i termin otwarcia ofert
a)  miejsce otwarcia :
w siedzibie zamawiającego  - nr lokalu – 9
b)  w terminie:
data: 27.05.2008 godz: 11.00
Termin związania ofertą
 
Wykonawca pozostaje związany ofertą  przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego na składanie ofert.
 
Chełmno, dnia  19.05.2008r

Ogłoszenie o przetragu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 105336-2008  

Pliki do pobrania:
SIWZ (62kB) pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ (33kB) pdf
Załącznik nr 2 do SIWZ (31kB) pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ (29kB) pdf
Załącznik nr 4 do SIWZ (30kB) pdf
Załącznik nr 5 do SIWZ (35kB) pdf


Opublikował: Zygmunt Szuster (19 maja 2008, 14:42:11)

Ostatnia zmiana: Zygmunt Szuster (19 maja 2008, 15:04:25)
Zmieniono: Wprowadzono treść ogłoszenia o przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1399

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij