Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2008

zamówienie na:

„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. WIKLINOWEJ W CHEŁMNIE”

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14000 euro
termin składania ofert: 17 czerwca 2008  09:00
wynik postępowania: WYBÓR OFERTY Działając zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) komisja przetargowa prowadząca postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą: „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. WIKLINOWEJ W CHEŁMNIE” wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: P.H.U. „ORPOD” BUDOWA I KONSERWACJA urządzeń wodno-kanalizacyjnych 86 - 253 Kijewo Królewskie Dane wybranej oferty: Cena - 120121,47 zł (brutto) Okres gwarancji – 3 lata Liczba uzyskanych punktów: 98,00  



Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 2/2008
 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Nad Groblą 2
86-200 Chełmno

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA ROBOTY BUDOWLANE
 
„BUDOWA SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ
W UL. WIKLINOWEJ W CHEŁMNIE”
 
przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)
1. Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86 – 200 Chełmno.
2. Tryb zamówienia: Tryb przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia powyżej 14000 euro,
3. Specyfikacja Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej http://www.bip.chelmno.pl.
4. Upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
                        Pan Bogusław Cacałowski tel. 056 686 04 10      
                         Pan Tadeusz Huzarski tel. 056 686 04 10
5. Przedmiot zamówienia:
„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. WIKLINOWEJ W CHEŁMNIE”
6. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.
7. Termin realizacji zamówienia: 60 dni od podpisania umowy.
8. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamieszczone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
9. Wymagane wadium:  2000,00 zł
10. Kryteria oceny ofert:
 
1) Cena 95 %
2) Okres gwarancji 5  %
 
11. Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2. Pokój nr 15
Termin składania ofert upływa    -    17. 06. 2008 r. godz. 9-00 
12. Otwarcie ofert w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2. nastąpi dnia -    17. 06. 2008 r. godz. 9-30
13. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (374kB) pdf
Załącznik nr 1 (168kB) pdf
Załącznik nr 2 (98kB) pdf
załącznik nr 3 (177kB) pdf
opis techniczny (67kB) pdf
rys. 1 (181kB) pdf
Rys. 2 (52kB) pdf
i-bioz (78kB) pdf
przedmiar robót (33kB) pdf
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (148kB) pdf
 
 
 
 
 
 
WYBÓR OFERTY
 
Działając zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) komisja przetargowa prowadząca postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą: „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. WIKLINOWEJ W CHEŁMNIE” wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia:
 
 
Oferta oznaczona nr 1 złożona przez:
 
P.H.U. „ORPOD”
BUDOWA I KONSERWACJA
urządzeń wodno-kanalizacyjnych
86 - 253 Kijewo Królewskie


Dane wybranej oferty:
Cena  - 120121,47 zł (brutto)
Okres gwarancji – 3 lata
 
Liczba uzyskanych punktów: 98,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:
 

WYKONAWCA:

Oferta oznaczona nr 1
złożona przez:
P.H.U. „ORPOD”
BUDOWA I KONSERWACJA
urządzeń wodno-kanalizacyjnych
86 - 253 Kijewo Królewskie

Uzyskane punkty w poszczególnych kryteriach oceny ofert:
Kryterium Cena: 95,00
Kryterium Okres gwarancji: 3,00
Łącznie: 98,00

 
WYKONAWCA:
Oferta oznaczona nr 2
złożona przez:
WIMAR Sp. z o.o.
ul. Nadrzeczna 24
86-010 Koronowo
  
Oferta odrzucona

 

WYKONAWCA: 
Oferta oznaczona nr 3
złożona przez:
SAN-BUD Karol Staworzyński
ul. Budowlana 7
87-200 Wąbrzeźno

Uzyskane punkty w poszczególnych kryteriach oceny ofert:
Kryterium Cena: 53,26
Kryterium Okres gwarancji: 5,00
Łącznie: 58,26

 

 
UZASADNIENIE
 
Zamawiający odrzucił ofertę Nr 2 złożoną przez WIMAR Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) u.p.z.p. - oferta nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. brak zapisu w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) dotyczącego okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia (pkt. 14.1.1) i 5), pkt. 14.2.3) SIWZ). 

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium (najwyższą ilość punktów).
 


Opublikował: Cacałowski (15 maja 2008, 09:22:21)

Ostatnia zmiana: Cacałowski (19 czerwca 2008, 07:54:48)
Zmieniono: wpisano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1794

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij