Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2008

zamówienie na:

dzierżawa działki nr 377/4 /części/ o pow. 1160 m2 , położonej przy ul. Biskupiej 23 a , zapisanej w KW 14124 na okres 10 lat

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 38,59zł
termin składania ofert: 15 maja 2008  10:00
wynik postępowania: dzierżawcą działki została Emilia Kamińska za czynsz dzierżawny w wysokości 49,00 zł płatny rocznie                                                                                 Chełmno dnia 07.04.2008 r
                                                O G Ł O S Z E N I E
                                            Burmistrz Miasta Chełmna
                                                            ogłasza
w oparciu o art. 13 ust.1 , art. 38 , art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2004r , Nr 261 , poz.2603 z późn.zm./ i uchwały Nr XXXVI/253/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 21.06.2005 r w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna z późn.zm.
                        I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
polegający na oddaniu w dzierżawę nieruchomości na okres 10 lat , stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 377/4 /część/ o pow. 1160 m2 / B / , zapisanej w KW 14124, obręb 1 , położonej w Chełmnie przy ul. Biskupiej 23a , zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego zapisaną jako tereny zieleni urządzonej o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej ogólnodostępnej z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi strefa B 9 ZP , a przeznaczonej na uprawy rolne - uprawę warzyw i kwiatów.
Cena wywoławcza za dzierżawę w/w nieruchomości rocznie wynosi 38,59 zł.
Czynsz dzierżawny płatny rocznie do 31 marca każdego roku. Czynsz może ulec zmianie stosownie do zarządzeń Burmistrza Miasta Chełmna.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 maja 2008 roku o godz. 10.00 w sali nr 9 Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1.
Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej tj. 1,92 zł w kasie Urzędu Miasta do dnia 9 maja 2008 roku włącznie i okazanie w Wydziale Mienia Komunalnego i Inwestycji /pokój 35/.Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości /Dz.U z 2004 r, Nr 207 , poz.2108 / oraz Zarządzenie Nr 30/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 13.02. 2008 r .
Wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego , jeżeli uczestnik wygrywający przetarg nie stawi się bez usprawiedliwienia w podanym miejscu i terminie do zawarcia umowy dzierżawy.Uczestnikowi , który wygrał przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni , licząc od dnia zamknięcia przetargu.
Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Inwestycji /pokój 35 / Urzędu Miasta w Chełmnie ul. Dworcowa 1 , tel. /0-56/ 677-17-58 , /0-56/ 677-17-48.
                    Burmistrz Miasta Chełmna : Mariusz Kędzierski

Opublikował: Ewa Augustyniak-Babicz (7 kwietnia 2008, 12:17:03)

Ostatnia zmiana: Ewa Augustyniak-Babicz (24 października 2008, 12:16:29)
Zmieniono: dzierżawcą działki została Emilia Kamińska za czynsz dzierżawny w wysokości 49,00 zł płatny rocznie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1264

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij