Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2019

wybrany kandydat: Krystyna Kocioł, Wabcz 
uzasadnienie wyboru: Pani Krystyna Kocioł posiada odpowiednie predyspozycje oraz umiejętności, które
gwarantują prawidłowe oraz zgodne z przepisami wykonywanie powierzonych zadań.Wytworzył: Jarosław Matuszewski (26 czerwca 2019)
Wprowadził: Paweł Góra (26 czerwca 2019, 10:53:22)stanowisko:

księgowy

miejsce pracy: ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W CHEŁMNIE
termin składania dokumentów: 17 czerwca 2019  15:00OGŁOSZENIE O NABORZE 
NA STANOWISKO KSIĘGOWEGO 
ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W CHEŁMNIE    


Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.) Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie ogłasza konkurs na stanowisko księgowego w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie    


1.        Nazwa i adres jednostki: 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
Ul. Nad Groblą 2 
86-200 Chełmno 
  
2.        Oferowane stanowisko:   księgowy. 

3.        Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: 

Niezbędne wymagania: 
  
- wykształcenie min. średnie , preferowane ekonomiczne, 
- co najmniej dwuletni staż pracy, 
- posiadanie doświadczenia zawodowego w księgowości, 
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych, 
- znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustaw podatkowych,
- biegła obsługa komputera, 
- znajomość pakietu Office
  
 Dodatkowe wymagania: 

- znajomość księgowych modułów finansowych, 
- umiejętność pracy w zespole, 
- doświadczenie zawodowe w jednostce sektora finansów publicznych 
  
  
4.        Zakres zadań wykonywanych na stanowisku : 

- sprawdzanie pod względem formalno – rachunkowym dokumentów finansowo – księgowych,           
- merytoryczne opisywanie dokumentów,                                                                                     
- przygotowywanie przelewów bankowych,      
- księgowanie dokumentów,      
- uzgadnianie ewidencji z kontami księgi głównej,      
- uzgadnianie kont rozrachunkowych,     
- opracowywanie danych do sprawozdań,  
- przygotowywanie materiałów analitycznych dla Głównego Księgowego 
- przygotowanie dokumentacji  związanej z procedurą windykacyjną należności z tytułu opłat czynszowych za używanie lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży oraz wynagrodzeń i odszkodowań za używanie lokali bez tytułu prawnego 
- prowadzenie procedury windykacyjnej 
                                                                                                                                                     Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku : 

Miejsce pracy: 

1) Praca wykonywana będzie w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą  w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2. 
2) Praca o charakterze biurowym,  przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. 
3) Stres związany z koniecznością koordynowania wielu spraw jednocześnie. 
4) Praca w godzinach: poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00. 
5) Przewidywany termin  zatrudnienia od dnia 1lipca  2019 r – umowa o pracę na okres próbny 3 m-ce w pełnym wymiarze czasu pracy. 
   
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZWiK w Chełmnie: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: wynosił 0. 
   
5.        Wymagane dokumenty: 

1) list motywacyjny (z  danymi kontaktowymi); 
2) życiorys (CV), 
3) kopie świadectw pracy, 
4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 
5) kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, 
6) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, 
7) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać  z uprawnienia, o którym mowa w art, 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, 
8) oryginał kwestionariusza osobowego (zał nr 1), 
9) oświadczenie,  że  kandydat  nie  był  skazany  prawomocnym  wyrokiem  sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (zał nr 2), 
10) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (zał nr 2), 
11) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i podpisana klauzula informacyjna (zał nr 3). 

6.        Sposób, miejsce i termin składania dokumentów: 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie  do dnia 17 czerwca 2019 roku do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do zakładu) na adres :Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86 - 200 Chełmno w zamkniętej  kopercie oznaczonej imieniem   i nazwiskiem,  adresem do korespondencji kandydata,  w terminie wskazanym w ogłoszeniu z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko księgowego". 

  
 Aplikacje, które wpłyną do Zakładu niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki:Wytworzył: Jarosław Matuszewski (7 czerwca 2019)
Opublikował: Bogusław Cacałowski (7 czerwca 2019, 08:55:22)

Ostatnia zmiana: Paweł Góra (26 czerwca 2019, 10:53:22)
Zmieniono: Aktualizacja - wprowadzenie wyników wyboru.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 496

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij