Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2018

wybrany kandydat: Kamila Pawlicka, Chełmno 
uzasadnienie wyboru: Wybrana kandydatka spełniła wszystkie wymagania wyszczególnione w ogłoszeniu o naborze, wykazała się największą wiedzą i zdobyła maksymalną ilość punktów


Wytworzył: Burmistrz Miasta Chełmna (9 sierpnia 2018)
Wprowadził: Paweł Góra (9 sierpnia 2018, 10:48:27)stanowisko:

specjalista ds. księgowości

miejsce pracy: Urząd Miasta Chełmno
termin składania dokumentów: 3 sierpnia 2018  15:15Informacja o wynikach naboru (216kB) pdf

Burmistrz Miasta Chełmna
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
specjalista  ds. księgowości       
 
1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie, b) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,
c) nieposzlakowana opinia,
d) wykształcenie wyższe/średnie preferowane ekonomiczne albo podyplomowe ekonomiczne, podyplomowe związane z rachunkowością, e) minimum 3 lata stażu pracy,
e) obsługa komputera, f) znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości
g) brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku.
 
2. Preferowane będą osoby:
a) ze znajomością  przepisów ustawy o VAT,
b) posiadające doświadczenie w zakresie obsługi programów księgowych,
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) prowadzenie ewidencji syntetycznej dochodów budżetu według podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów,
b) bieżące aktualizowanie planu dochodów budżetu na podstawie właściwych uchwał Rady Miasta i Zarządzeń Burmistrza
c) comiesięczne uzgadnianie dochodów z ewidencją analityczną w tym wpływów za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
d) na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej sporządzanie sprawozdań budżetowych z wykonania planu dochodów i planu dochodów zadań z zakresu administracji rządowej,
e) bieżące księgowanie wyciągów bankowych.  

4. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku  
a) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
b) stanowisko pracy znajduje się w lokalu biurowym zlokalizowanym na  pierwszym piętrze budynku administracyjnego urzędu, wyposażonym w meble i urządzenia biurowe,
c) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.  

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Chełmna, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.    

6. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
d) oryginał kwestionariusza osobowego- wzór do pobrania ze strony BIP Chełmno,
e) kserokopie świadectw pracy,
f) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych – wzór do pobrania ze strony BIP Chełmno,
g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji – wzór do pobrania ze strony BIP Chełmno,
h)  inne  dokumenty dotyczące  posiadanych kwalifikacji  i umiejętności,
i) podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych – wzór do pobrania ze strony BIP Chełmno
 
7. Termin składania dokumentów
 Dokumenty należy składać w Urzędzie Miasta Chełmna do dnia 3 sierpnia  2018 r. do godz. 15:15 osobiście (parter Biuro Podawczo - Informacyjne) w zaklejonej kopercie, pocztą elektroniczną na adres biuro_informacji@chelmno.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres:   Urząd Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1,  86- 200 Chełmno (decyduje data stempla pocztowego, znacznik czasu, data nadania z serwera pocztowego) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko inspektora  ds. księgowości”. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.chelmno.pl)  oraz na tablicy informacyjnej  Urzędu Miasta Chełmna. 

Burmistrz Miasta Chełmna
Mariusz Kędzierski

Załączniki:
1) Zarządzenie Burmistrza (14kB) word
2) Załącznik nr 1 (16kB) word
3) Załącznik nr 2 (22kB) word
4) Załącznik nr 3 (18kB) word
5) Załącznik nr 3a (35kB) word
6) Załącznik nr 3b (27kB) word
7) Załącznik nr 3c (33kB) word
8) Załącznik nr 3d (14kB) word
9) Załącznik nr 4 (14kB) word
10) Załącznik nr 5 (18kB) word
11) Załącznik nr 6 (14kB) word
12) Załącznik nr 6a (14kB) word

Wytworzył: Burmistrz Miasta Chełmna (20 lipca 2018)
Opublikował: Paweł Góra (20 lipca 2018, 13:47:21)

Ostatnia zmiana: Paweł Góra (11 lutego 2019, 10:12:42)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 636

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij