Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2018

wybrany kandydat: Magdalena Piotrowska, Storlus 
uzasadnienie wyboru: Wybrana kandydatka spełnia wymagania wyszczególnione w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskała najwyższą ilość punktów.


Wytworzył: Burmistrz Miasta Chełmna (30 lipca 2018)
Wprowadził: Paweł Góra (30 lipca 2018, 13:50:42)stanowisko:

pracownik ds. gospodarowania nieruchomościami

miejsce pracy: Urząd Miasta Chełmno
termin składania dokumentów: 20 lipca 2018  14:00Chełmno, dnia 09.07.2018 roku
 
  Informacja o wynikach naboru na stanowisko (38kB) plik
 
Burmistrz Miasta Chełmna
ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
  pracownika ds. gospodarowania nieruchomościami w Urzędzie Miasta Chełmna
 
                                    
1.Wymagania niezbędne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c) nieposzlakowana opinia,
d) wykształcenie wyższe/ średnie : preferowane administracyjne, prawnicze,
e) minimum 3 lata stażu pracy,
f) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,
g) brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku,
h) znajomość ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne,
i) obsługa komputera.
 
 
2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość przepisów :
- ustawy o  księgach wieczystych i hipotece,
- o komunalizacji nieruchomości,
- kodeksu postępowania administracyjnego,
b) umiejętność czytania map ewidencyjnych i sytuacyjno-wysokościowych,
c) umiejętność sporządzania projektów decyzji, postanowień itd.
d) prawo jazdy kat. B.      
 
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. sprzedaż nieruchomości w tym sprzedaż nieruchomości w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych i sprzedaż gruntów, jeżeli wydzielono działkę gruntu niespełniającą wymogów działki budowlanej,
2. analiza terminów zagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste,
3. przygotowywanie procedur przetargowych w zakresie właściwego gospodarowania  mieniem,
4. obsługa programu ewidencji gruntów do użytku wewnętrznego,
5. prowadzenie ewidencji nazw ulic i placów w tym EMUiA
6. badanie ksiąg wieczystych, regulowanie stanów prawnych
7. sporządzenie sprawozdań dla potrzeb GUS,
8. prawo pierwokupu,
9. komunalizacja nieruchomości  i występowanie o uchylenie decyzji komunalizacyjnych,
10. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
11. wykreślanie hipotek i  innych wpisów w księgach wieczystych,
12. ewidencjonowanie użytkowników wieczystych SIGID,
13. zwrot bonifikat udzielonych przy zakupie lokalu mieszkalnego.
 
 
4. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku,
a) praca w pełnym wymiarze pracy,
b) stanowisko pracy znajduje się w lokalu biurowym zlokalizowanym na parterze budynku administracyjnego Urzędu, wyposażonym w meble i urządzenia biurowe
c) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
d) wyjścia i wyjazdy służbowe na terenie miasta lub poza miastem.
 
5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Chełmna, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.
 
 
6. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny
b) życiorys – Curriculum Vitae,
c) kserokopie świadectw pracy,
d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
e) ewentualne referencje,
f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
g) oryginał kwestionariusza osobowego – wzór do pobrania ze strony BIP Chełmno
h) podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - wzór do poprania ze strony  BIP Chełmno,
i) podpisane oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem rekrutacji – wzór do pobrania ze strony BIP Chełmno,
j) podpisane  oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych – wzór do pobrania ze strony  BIP Chełmno.
 
7. Dokumenty należy składać w Urzędzie Miasta Chełmna do dnia 20 lipca 2018 roku do godz. 14:00 osobiście (parter Biuro Podawczo - Informacyjne), pocztą elektroniczną na adres  biuro_informacji@chelmno.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego  lub pocztą na adres  ul. Dworcowa 1, 86- 200 Chełmno (decyduje data stempla pocztowego, znacznik czasu, oraz data nadania z serwera pocztowego) z dopiskiem : „Nabór na stanowisko: pracownika ds. gospodarowania nieruchomościami”.
Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta Chełmna.
 
  Burmistrz Miasta  Chełmna
  Mariusz Kędzierski


Załączniki:
1) Zarządzenie Burmistrza (14kB) word
2) Regulamin (38kB) word
3) Załącznik nr 1 (16kB) word
4) Załącznik nr 2 (22kB) word
5) Załącznik nr 3 (18kB) word
6) Załącznik nr 3a (35kB) word
7) Załącznik nr 3b (27kB) word
8) Załącznik nr 3c (29kB) word
9) Załącznik nr 3d (14kB) word
10) Załącznik nr 4 (14kB) word
11) Załącznik nr 5 (18kB) word
12) Załącznik nr 6 (14kB) word
13) Załącznik nr 6a (14kB) word    

Wytworzył: Burmistrz Miasta Chełmna (9 lipca 2018)
Opublikował: Paweł Góra (9 lipca 2018, 13:13:49)

Ostatnia zmiana: Paweł Góra (11 lutego 2019, 11:13:44)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 618

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij