Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2016

wybrany kandydat: Paweł Góra, Chełmno 
uzasadnienie wyboru: Wybrany kandydat spełnia wymagania wyszczególnione w ogłoszeniu o naborze.


Wytworzył: Tatiana Syta (29 września 2016)
Wprowadził: Paweł Góra (29 września 2016, 09:20:13)stanowisko:

Informatyk

miejsce pracy: Urząd Miasta Chełmno
termin składania dokumentów: 20 września 2016  15:15Burmistrz Miasta Chełmna
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – informatyka
w Urzędzie Miasta Chełmna
ul. Dworcowa 1 , 86-200 Chełmno


Lista kandydatów spełniających wymogi formalne (172kB) pdf

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
3) nieposzlakowana opinia,
4) wykształcenie: wyższe/ średnie informatyczne,
5) minimum 3 lata stażu pracy,
6) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) posiadanie wiedzy zapewniającej obsługę informatyczną i utrzymanie ciągłości pracy na stanowiskach pracy wyposażonych w komputery,
8) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i nadzorowaniem sieci teleinformatycznych,
9) doświadczenie i umiejętność administrowania serwerami,
10) posiadanie znajomości administrowania i zarządzania systemami baz danych,
11) Znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.
 
2.Wymagania dodatkowe:
1) znajomość programów komputerowych i systemów operacyjnych,
2) komunikatywność i samodzielność,
3) dyspozycyjność,
4) brak przeciwwskazań do uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa z klauzulą "poufne"
5) posiadanie prawa jazdy kat. B.
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) nadzór i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sieci komputerowej w Urzędzie Miasta,
2) nadzór nad zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych w Urzędzie,
3) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem stacji komputerowych oraz udzielenie niezbędnej pomocy i przeszkolenia pracownikom przy obsłudze komputera i programów komputerowych,
4) nadzór na prawidłowym funkcjonowaniem monitoringu wewnętrznego Urzędu,
5) pełnienie funkcji Administratora Systemów Informatycznych,
6) nadzór oraz zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz danych w tym zabezpieczenie danych zgodnie z Polityką bezpieczeństwa systemów informatycznych wykorzystywanych w Urzędzie oraz odpowiedzialność za bezpieczeństwo systemów informatycznych,
7) instalowanie systemów i programów komputerowych,
8) zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej licencji oprogramowania na każdym stanowisku pracy,
9) nadzór i uczestnictwo w pracach związanych z modernizacją infrastruktury teleinformatycznej Urzędu,
10) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej,
11) prowadzenie ewidencji i inwentaryzacji sprzętu komputerowego,
12) analizowanie stanu i przygotowanie wniosków w sprawie wyposażenia Urzędu w sprzęt komputerowy i oprogramowanie,
13) usuwanie usterek i bieżąca konserwacja sprzętu komputerowego oraz sieci teleinformatycznych,
14) informatyczne wsparcie sesji Rady Miasta,
15) przygotowanie uchwał Rady Miasta do publikacji w Dzienniku Urzędowym,
16) koordynowanie obsługi informatycznej komisji wyborczych.
 
4. Warunki pracy na danym stanowisku:
a) praca w pełnym wymiarze pracy
b) stanowisko pracy znajduje się w lokalu biurowym zlokalizowanym na II piętrze budynku administracyjnego Urzędu, wyposażonym w meble i urządzenia biurowe oraz w serwerowni Urzędu.
 
5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.
 
6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
3) oryginał kwestionariusza osobowego,
4) kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
5) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe /poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem/,
6) oświadczenie o niekaralności,
7) oświadczenie o korzystaniu z praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
7. Zatrudnienie nastąpi od dnia 1 października 2016 roku.
 
8 . Termin i miejsce składania dokumentów :
Dokumenty należy składać w Urzędzie Miasta Chełmna do 20 września 2016 r. osobiście w zaklejonej kopercie (parter Biuro Informacji Publicznej, pokój nr 101, w godzinach pracy Urzędu) lub pocztą na adres ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno z dopiskiem „nabór ma stanowisko informatyka”

lub pocztą elektroniczną:

- w przypadku użycia podpisu kwalifikowanego na adres skrytki ePUAP /8493hehsse/skrytka lub adres e:mail kadry@chelmno.pl

- w przypadku użycia profilu zaufanego na adres skrytki ePUAP /8493hehsse/skrytka
 
Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.chelmno.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy Urzędzie Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1.

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (36kB) plik - przykładowy formularz,

druk kwestionariusza osobowego (41kB) word - przykładowy formularz.

Wytworzył: Sekretarz Miasta (8 września 2016)
Opublikował: Tatiana Syta (8 września 2016, 15:30:08)

Ostatnia zmiana: Paweł Góra (11 lutego 2019, 11:19:45)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 531

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij