Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2013

wybrany kandydat: Beata Kozdęba, Chełmno 
uzasadnienie wyboru: Wybrana kandydatka spełnia wymagania wyszczególnione w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskała najwyższą ilość punktów.


Wytworzył: Eliza Rokita (2 września 2013)
Wprowadził: Przemysław Małkowski (2 września 2013, 15:14:23)stanowisko:

Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
termin składania dokumentów: 26 sierpnia 2013  14:00
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
Referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
 
1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c) wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne,
d) znajomość biegłej obsługi komputera i sprzętu biurowego,
e) brak karalności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
g) znajomość przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów.
 
2. Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie w pracy w administracji samorządowej,
b) wskazana znajomość zagadnień dotyczących egzekucji w administracji,
c) wskazana znajomość zagadnień z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego,
d) umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dyspozycyjność, odporność na stres.
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje zagadnienia:

z zakresu postępowania administracyjnego, postępowania egzekucyjnego w administracji, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o udzielaniu pomocy osobom uprawnionym do alimentów, udostępniania informacji gospodarczych, w szczególności:
- przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków w sprawach świadczeń rodzinnych oraz z funduszu
alimentacyjnego,
- wprowadzanie danych z wniosków do programu informatycznego,
- przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz pism,
· prowadzenie odpowiednich teczek i dokumentacji świadczeniobiorców,
· prowadzenie korespondencji w/s postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
· współpraca z Komornikiem Sądowym w zakresie egzekucji świadczeń,
· prowadzenie spraw z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji,
· współpraca z Urzędem Skarbowym w/s postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
· współpraca z PUP w/s postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
· sporządzanie wymaganych sprawozdań,
· przygotowywanie list wypłat świadczeń,
 
4. Na dokumenty aplikacyjne składają się:

a) list motywacyjny,
b) życiorys, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn.zm.),
c) kserokopie świadectw pracy,
d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
e) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
f) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
g) referencje, opinie (o ile kandydat takie posiada),
h) oświadczenia:
- o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- o niekaralności,
- o braku przeciwwskazań lekarskich do pracy na stanowisku biurowym,
- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe.
 
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie do dnia 26 sierpnia 2013r., do godziny 14.00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego” na adres ul. Gen.J.Hallera 11, 86-200 Chełmno (decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie).
Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 sierpnia 2013r. o godz. 14.00.
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się po dokonaniu oceny dokumentów złożonych przez kandydatów pod względem formalnym i merytorycznym i powiadomieniu kandydatów o terminie rozmowy.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chełmna (www.bip.chelmno.pl) i stronie MOPS (www.mopschelmno.pl) oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne


Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

(nazwa stanowiska pracy)Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:1. Natalia Pietrzak - Świecie

2. Bartosz Pudlewski - Lisewo

3. Iga Wiśniewska-Kaczor - Trzebiełuch

4. Beata Kozdęba - Chełmno

5. Iwetta Marchlewska - Chełmno

6. Monika Hałajdziak - Chełmno

7. Sylwia Sokół - Grubno

8. Anna Jaruszewska - Kijewo Królewskie

9. Monika Maciąg - Świecie

10. Karolina Moczydłowska - Grudziądz

11. Katarzyna Andrearczyk - Zalesie Szlacheckie

12. Joanna Kaczor Nowa - ChełmżaWytworzył: Eliza Rokita Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (1 sierpnia 2013)
Opublikował: Bożena Redo (1 sierpnia 2013, 11:34:22)

Ostatnia zmiana: Przemysław Małkowski (27 czerwca 2014, 07:41:36)
Zmieniono: Zmiana czasu publikacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2689

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij