Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2012

wybrany kandydat: Janusz, Flemming 
uzasadnienie wyboru: Kandydat spełnił kryteria dotyczące wykształcenia oraz posiadanej wiedzy.


Wytworzył: Mariusz Kędzierski (12 września 2012)
Wprowadził: Przemysław Małkowski (12 września 2012, 11:59:57)stanowisko:

Miejski Konserwator Zabytków

miejsce pracy: Urząd Miasta Chełmna
termin składania dokumentów: 20 sierpnia 2012  15:00Chełmno,28.08.2012r.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
 
Inspektor - Miejski Konserwator Zabytków

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji n ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1. Rafał Jędrzejewski - Chełmno 
2. Janusz Flemming - Bydgoszcz 
3. Kamil Grzyb - Kijewo Królewskie


Burmistrz Miasta Chełmna: Mariusz KędzierskiBurmistrz Miasta Chełmna
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy inspektora-
Miejskiego Konserwatora Zabytków  w Urzędzie Miasta Chełmna na ½ etatu
 
1. Wymagania niezbędne
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) nieposzlakowana opinia,
d) posiadanie tytułu zawodowego magistra w jednej z dziedzin związanych z ochroną zabytków oraz co najmniej 5-letni staż pracy w tym zakresie, a także 2-letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w urzędach samorządowych, służbie cywilnej, urzędach państwowych, służbie zagranicznej,
e) posiadanie  wiedzy w zakresie funkcjonowania administracji publicznej oraz przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
f) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
 
2. Wymagania dodatkowe
a) umiejętność obsługi komputera,
b) doświadczenie w pracy z interesantami.
 
3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku inspektora - Miejskiego Konserwatora Zabytków
w Chełmnie został szczegółowo określony Porozumieniem zawartym w dniu 24 stycznia 2012 roku pomiędzy Wojewodą Kujawsko- Pomorskim a Burmistrzem Miasta Chełmna
w sprawie powierzenia Gminie Miasto Chełmno prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko- Pomorskiego  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Bydgoszcz z dnia 14 lutego 2012 r. Poz.280).
 
4.  Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny
b) życiorys – curriculum vitae,
c) kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy,
d) kopia dyplomu ukończenia studiów, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
e) oryginał kwestionariusza osobowego,
f) kopia dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
g) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
h) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, dotyczące spełniania wymagań wskazanych w pkt 1. ppkt b i f ogłoszenia,
 
IV. Termin składania dokumentów:
Dokumenty należy składać osobiście w Urzędzie Miasta Chełmna – parter Biuro Podawczo – Informacyjne  lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1 86-200 Chełmno, w terminie do 20 sierpnia 2012 roku (decyduje data wpływu do Urzędu) Oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs na inspektora- Miejskiego Konserwatora Zabytków ”.
 
Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (WWW.bip.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy Urzędzie Miasta Chełmna 
Porozumienie zawarte w dniu 24 stycznia 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Chełmno prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (229kB) pdf
 
 

Wytworzył: Burmistrz Miasta Chełmno (30 lipca 2012)
Opublikował: Jadwiga Alaba-Wesołowska (30 lipca 2012, 13:43:00)

Ostatnia zmiana: Przemysław Małkowski (27 czerwca 2014, 07:41:12)
Zmieniono: Zmiana czasu publikacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2901

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij