Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2011

wybrany kandydat: Lidia Drzazga, Wysoka  
uzasadnienie wyboru: Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego i zakończenia procedury naboru na stanowisko Referenta ds świadczeń z funduszu alimentacyjnego wybrano Panią Lidię Drzazgę.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani lidia Drzazga spełnia wszystkie wymagania formalne oraz posiada najlepsze przygotowaniem merytorycznym wymagane na w/w stanowisku.Wytworzył: Anna kilkiewicz (27 kwietnia 2011)
Wprowadził: Przemysław Małkowski (27 kwietnia 2011, 08:16:55)stanowisko:

Referent ds. funduszu alimentacyjnego

miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie
termin składania dokumentów: 19 kwietnia 2011  12:00Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta ds. funduszu alimentacyjnego 


Na podstawie art.13 ustawy  z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.   z  2008r. Nr 223, poz.1458 z późn.zm.) Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie ogłasza nabór na   wolne stanowisko pracy Referenta ds. funduszu alimentacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmnie.
 
Wymagania niezbędne:
·   obywatelstwo polski
·   zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych
·   wykształcenie wyższe administracyjne lub prawnicze,
·   umiejętność obsługi komputera ,
·   brak karalności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego
    lub umyślne przestępstwo skarbowe
·   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku
·   nieposzlakowana opinia.
 
Wymagania dodatkowe:
1. wskazane co najmniej 6 miesięczne doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
2. umiejętność obsługi programów informatycznych,
3. wskazana znajomość zagadnień dotyczących egzekucji w administracji,
4. umiejętność pracy w zespole,
5. wysoka kultura osobista.
 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje zagadnienia: z zakresu postępowania administracyjnego, postępowania egzekucyjnego w administracji, ustawy o udzielaniu pomocy osobom uprawnionym do alimentów, udostępniania informacji gospodarczych, w szczególności:
-przyjmowanie i rozpatrywanie  wniosków w sprawach świadczeń z funduszu
  alimentacyjnego
-wprowadzanie danych z wniosków do programu informatycznego,
-przygotowywanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń  oraz pism,
-prowadzenie odpowiednich teczek i dokumentacji świadczeniobiorców,
-prowadzenie korespondencji w/s postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
-współpraca z Komornikiem Sądowym w zakresie egzekucji świadczeń,
-prowadzenie  spraw z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji,
-współpraca z Urzędem Skarbowym w/s postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
-współpraca z PUP w/s postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
-sporządzanie wymaganych sprawozdań.
 
Na dokumenty aplikacyjne składają się:
 
1. list motywacyjny,
2. życiorys, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn.zm.),
3. potwierdzone kserokopie świadectw pracy,
4. uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5. uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
6.  kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
7.  referencje,
8.  oświadczenia: o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o niekaralności, o posiadaniu odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, że kandytat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo  ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Chełmnie do dnia 19 kwietnia 2011r., do godziny 12.00,  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Referenta ds. funduszu alimentacyjnego”  na adres ul. Gen.J.Hallera 11, 86-200 Chełmno (decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie) 
Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie spotkania celem przeprowadzenia dalszego etapu naboru.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Miasta Chełmna (www.bip.chelmno.pl) oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie.

 

Osoby zakwalifikowane po ocenie formalnej do rozmów kwalifikacyjnych:

1. Andrearczyk Justyna.
2. Artwik - Rubaj Hanna.
3. Bartnik Marta.
4. Drzazga Lidia.
5. Frankiewicz Kamila.
6. Gostyńska Ewelina.
7. Kaniewska Mirella.
8. Leba Aleksandra.
9. Łój Beata.
10. Maciąg Monika.
11. Piekielniak Anna.
12. Ostapiuk Agnieszka.
13. Tomaszewska Justyna.


Wytworzył: Eliza Rokita (5 kwietnia 2011)
Opublikował: Przemysław Małkowski (5 kwietnia 2011, 08:18:31)

Ostatnia zmiana: Przemysław Małkowski (27 czerwca 2014, 07:38:11)
Zmieniono: Zmiana czasu publikacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2813

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij