Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2011

wybrany kandydat: Grażyna Stożek, Chełmno 
uzasadnienie wyboru: Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego i zakończenia procedury naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji wybrano Panią Grażynę Stożek.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Grażyna Stożek spełnia wszystkie wymagania formalne oraz posiada najlepsze przygotowaniem merytorycznym wymagane na w/w stanowisku.Wytworzył: Jarosław Matuszewski (24 lutego 2010)
Wprowadził: Przemysław Małkowski (7 marca 2011, 13:16:37)stanowisko:

Główny Księgowy

miejsce pracy: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
termin składania dokumentów: 18 lutego 2011  15:00OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W CHEŁMNIE 
 
Na podstawie ustawy art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.) Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie ogłasza konkurs na stanowisko Głównego Księgowego w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji.
 
I.  Wymagania w stosunku do kandydatów - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 24 września 2009 r. Nr 157 poz. 1241 art. 54)
 
1)  wymagania niezbędne:
 
1. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
2. zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
3. osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,  przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
4. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
5. spełnienie jednego z poniższych warunków:
- ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości,
- średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości,
- wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
- posiadanie świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów
6. znajomość przepisów prawa w zakresie: finansów publicznych, zamówień publicznych, rachunkowości, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o podatku od towarów i usług, o podatku dochodowym od osób prawnych  oraz od osób fizycznych, o samorządzie gminnym, prawa pracy i umiejętność ich właściwego stosowania; 
7. nieposzlakowana opinia;
8. znajomość obsługi komputera. 
  
2)  wymagania dodatkowe (mile widziane):
 
1. znajomość modułów: finansowego SYMFONIA lub innego programu księgowego; 
2. umiejętność pracy w zespole; 
3. samodzielność, komunikatywność, kreatywność. 
 
II.  Zakres odpowiedzialności   
 
1. prowadzenie rachunkowości Zakładu;
2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych zgodnie z planem finansowym;
4. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
5. sporządzanie kalkulacji kosztów;
6. sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych (np.: VAT 7); 
7. sporządzanie kalkulacji podatku dochodowego od osób prawnych;
8. sporządzanie sprawozdań finansowych i statystyki publicznej;
9. zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Zakład, w tym przestrzeganie ustawy o zamówieniach publicznych.
 
III.  Wymagane dokumenty: 
 
1. CV z dopisaniem klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DZ. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.)";
2. list motywacyjny; 
3. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie – załącznik nr 1;
4. dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności;
5. świadectwo potwierdzające wykształcenie oraz świadectwa pracy potwierdzające praktykę w księgowości lub zaświadczenie o obecnie wykonywanej pracy w księgowości;
6. oświadczenie kandydata o niekaralności – załącznik nr 2. 
 
IV.  Termin i miejsce składania dokumentów: 
 
1. termin: do 18.02.2011r. do godz 15:00;
2. sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie, osobiście w Dziale Kadr (pok. nr 17, I piętro) Zakładu Wodociągów i Kanalizacji lub listem poleconym;
3. miejsce: 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno.
Prosimy o dopisanie na kopercie słów:
"Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego"
 
 
DODATKOWE INFORMACJE
 
1. kontakt z Działem Kadr ZWiK w Chełmnie: 56-686-38-85;
2. aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub stempla pocztowego);
3. lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Chełmnie;
5. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Chełmnie.
Załączniki: Załącznik nr 1 (75kB) plik Załącznik nr 2 (34kB) plik


Osoby zakwalifikowane po ocenie formalnej do rozmów kwalifikacyjnych:
1)      Majrowska Karolina
2)      Ostrowicka Bożena
3)      Pszeniczna Elżbieta
4)      Stożek Grażyna
5)      Szyper DorotaWytworzył: Jarosław Matuszewski (7 lutego 2011)
Opublikował: Cacałowski (7 lutego 2011, 12:38:53)

Ostatnia zmiana: Przemysław Małkowski (27 czerwca 2014, 07:36:39)
Zmieniono: Zmiana czasu publikacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3189

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij