Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej


Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego w drodze decyzji administracyjnej

Organ gminy wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotów wskazanych w art. 28 ust 2 ustawy o ewidencji ludności (właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu) decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu   i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Dokumenty potwierdzające legitymację procesową wnioskodawcy - tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości (np. umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający interes prawny).
  2. Dokumenty stanowiące dowód w sprawie o wymeldowanie (np. protokół zdawczo-odbiorczy lokalu, wyrok o eksmisji osoby, której dot. wymeldowanie, zaświadczenie od komornika sądowego o wykonaniu wyroku eksmisyjnego).
  3. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł za wydanie decyzji administracyjnej
Sposób wniesienia opłaty skarbowej:
  • osobiście w kasie urzędu lub
  • na rachunek bankowy Urzędu Miasta - 72 94860005 0000 0361 2000 0021 
Termin załatwienia sprawy:
 
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
 
Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna:
  • art. 35 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2015,poz.388 j.t.),
  • Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013, poz. 267 z p. zm.), 
  • art. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 1628 z p.zm.)

Wytworzył: Grzegorz Jacyno (13 marca 2015)
Opublikował: Grzegorz Jacyno (16 kwietnia 2015, 08:09:59)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Jacyno (20 kwietnia 2015, 13:36:35)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1427

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij