Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

Sposób załatwienia sprawy:
1.Pobierz, wydrukuj i wypełnij druk „Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej”.
2. Pamiętaj o:
a. dowodzie osobistym lub ważnym paszporcie,
b. pisemnym pełnomocnictwie, jeżeli chcesz dokonać zgłoszenia przez pełnomocnika.
3. Udaj się do pok. 306 Urzędu Miasta Chełmna i dokonaj zgłoszenia.
Wymagane dokumenty:
1.Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej”
2.Dowód osobisty lub ważny paszport.
3.W przypadku zgłoszenia wyjazdu przez pełnomocnika dodatkowo:
- pisemne pełnomocnictwo do zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,
- dowód osobisty pełnomocnika lub ważny paszport.

Opłaty:
1. Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności dot. realizacji obowiązku meldunkowego.
2. 17 zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy osoba zgłaszająca wyjazd poza granice Rzeczypospolitej Polskiej działa przez pełnomocnika).

Opłaty należy dokonać przelewem , przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Chełmna lub bezpośrednio w kasie. Na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełmna:  www.bip.chelmno.pl znajduje się numer aktualnego rachunku bankowego.

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Uwagi:
1.Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej z zamiarem stałego pobytu poza granicami RP, obowiązany jest zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie to skutkuje wymeldowaniem z pobytu stałego/czasowego.
2.Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej – bez zamiaru stałego tam pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót.
3.Zgłoszenia wyjazdu należy dokonać najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego lub czasowego.
4.Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Zgłoszenia w formie dokumentu elektronicznego można dokonać pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.
5.Zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej można dokonać przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
6.Za osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)
2.Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427 ze zm.).
3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.).
4.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. Nr 220, poz.1306 ze zm.).

Wymagane załączniki:
  Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej (141kB) pdf
 

Wytworzył: Sławomi Koprowski (13 marca 2015)
Opublikował: Paweł Góra (23 marca 2015, 11:24:41)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Panek (5 stycznia 2018, 10:08:31)
Zmieniono: Edycja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1230

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij