Budżet 2014


Uchwała Nr XLI/260/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 stycznia 2014 roku. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2014 (1060kB) pdf

Zarządzenie nr 13/2014 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 7 lutego 2014 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2014 (65kB) pdf

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/2014 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 7 lutego 2014 r. zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2014 rok (59kB) pdf

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 13/2014 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 7 lutego 2014 r. zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2014 rok (95kB) pdf

Uchwała NR XLII/273/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2014. (131kB) pdf

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLII/273/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 lutego 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2014. (184kB) pdf

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLII/273/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 lutego 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2014. (742kB) pdf

Uchwała nr XLIV/290/2014 z dnia 25 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2014. (133kB) pdf

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIV/290/2014 z dnia 25 marca 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2014 (188kB) pdf

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIV/290/2014 z dnia 25 marca 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2014 (776kB) pdf

Zarządzenie nr 72/2014 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 15 kwietnia 2014 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2014. (126kB) pdf

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 72/2014 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 15 kwietnia 2014 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2014. (237kB) pdf

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 72/2014 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 15 kwietnia 2014 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2014. (411kB) pdf

Uchwała nr XLV/297/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 kwietnia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na 2014 rok. (133kB) pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/297/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 kwietnia 2014 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2014. (245kB) pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLV/297/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 kwietnia 2014 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2014. (370kB) pdf

Zarządzenie nr 88/2014 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 21 maja 2014 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2014 (126kB) pdf

Załącznik nr 1 do Zarzadzenia nr 88/2014 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 21 maja 2014 r. zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budzetu Miasta Chełmna na rok 2014 (243kB) pdf

Załącznik nr 2 do Zarzadzenia nr 88/2014 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 21 maja 2014 r. zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budzetu Miasta Chełmna na rok 2014 (370kB) pdf

Uchwała Nr XLVII/314/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 czerwca 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2014. (133kB) pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII/314/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 czerwca 2014 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2014. (246kB) pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/314/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 czerwca 2014 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2014. (374kB) pdf

Uchwała nr XLVIII/319/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 17 lipca 2014 roku zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2014. (130kB) pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVIII/319/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 17 lipca 2014 roku zmieniającej uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2014. (197kB) pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVIII/319/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 17 lipca 2014 roku zmieniającej uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2014. (591kB) pdf

Zarządzenie nr 120/2014 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 sierpnia 2014 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2014. (126kB) pdf

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120/2014 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 sierpnia 2014 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2014. (245kB) pdf

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120/2014 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 sierpnia 2014 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2014. (546kB) pdf

Uchwała nr XLIX/326/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 września 2014 roku zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2014. (132kB) pdf

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIX/326/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 września 2014 roku zmianiającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2014. (198kB) pdf

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIX/326/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 września 2014 roku zmianiającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2014. (378kB) pdf

Zarządzenie nr 124/2014 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 6 października 2014 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2014. (126kB) pdf

Załacznik nr 1 do Zarządzenia nr 124/2014 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 6 października 2014 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2014. (197kB) pdf

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 124/2014 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 6 października 2014 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2014. (377kB) pdf

Zarządzenie Nr 127/2014 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 17 października 2014 roku znmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2014. (126kB) pdf

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 127/2014 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 17 października 2014 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2014. (198kB) pdf

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 127/2014 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 17 października 2014 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2014. (377kB) pdf

Uchwała nr L/333/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 października 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budzetu Miasta Chełmna na rok 2014. (132kB) pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały nr L/333/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 października 2014 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2014. (203kB) pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały nr L/333/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 października 2014 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2014. (381kB) pdf

Zarządzenie nr 137/2014 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 14 listopada 2014 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2014. (126kB) pdf

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 137/2014 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 14 listopada 2014 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2014. (203kB) pdf

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 137/2014 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 14 listopada 2014 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2014. (383kB) pdf

Zarządzenie Nr 140/2014 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 28 listopada 2014 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2014. (123kB) pdf

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2014 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 28 listopada 2014 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2014. (382kB) pdf

Uchwała Nr II/11/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budzetu Miasta Chełmna na rok 2014. (133kB) pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/11/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2014. (205kB) pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr II/11/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2014. (384kB) pdf

Zarządzenie Nr 146/2014 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 19 grudnia 2014 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2014. (123kB) pdf

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 146/2014 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 19 grudnia 2014 roku zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2014. (384kB) pdf

Uchwała nr III/17/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 grudnia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2014. (131kB) pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/17/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 grudnia 2014 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2014. (207kB) pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/17/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 grudnia 2014 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2014. (384kB) pdfWytworzył: Skarbnik Miasta (30 stycznia 2014)
Opublikował: Mirka Kowalik (10 lutego 2014, 08:33:09)

Ostatnia zmiana: Daria Drzymalska-Paczkowska (2 stycznia 2015, 13:19:43)
Zmieniono: dodano Uchwałę nr III/17/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 grudnia 2014 roku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 13585

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij