INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW

Chełmno, dnia 02.08.2019.

UWAGA!

WAŻNA INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW
 
Informujemy Pracodawców zawierających umowy z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy oraz ubiegających się o zwrot dofinansowania kosztów przyuczenia do wykonywania określonej pracy młodocianego pracownika, że młodociani pracownicy zatrudnieni u pracodawcy będącego rzemieślnikiem zdają egzamin kwalifikacyjny na tytuł czeladnika przeprowadzony przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.
Wymóg powyższy regulują przepisy Rozdziału 3 powołanego §16 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania:
1. Przyuczenie do wykonywania określonej pracy kończy się egzaminem sprawdzającym.
2. Młodociani zatrudnieni u pracodawców niebędących rzemieślnikami składają egzamin, o którym mowa w ust. 1, bezpośrednio u swoich pracodawców.
3. Młodociani zatrudnieni u pracodawców będących rzemieślnikami składają egzamin, o którym mowa w ust. 1, przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej, na zasadach określonych przez Związek Rzemiosła Polskiego.
 
W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1, ust. 4 i 6 ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle (Dz.U. z 2018r. poz. 1267) zawarte jest, że rzemieślnikiem jest osoba fizyczna wykonująca zawodowo działalność gospodarczą, z wykorzystaniem jej zawodowych kwalifikacji i jej pracy własnej – jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców. Nadto w myśl art. 2 ust. 4 ustawy o rzemiośle do rzemiosła nie zalicza się wyłącznie działalności handlowej, usług hotelarskich, działalności transportowej, usług świadczonych w wykonaniu wolnych zawodów, usług leczniczych oraz działalności wytwórczej i usługowej artystów plastyków i fotografików.
Konieczność przedstawienia przez Przedsiębiorców wraz z wnioskiem o przyznanie dofinansowania dowodu złożenia egzaminu przed komisją egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej (dot. Młodocianych zatrudnionych u pracodawców będących rzemieślnikami) wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 12.12.2013r. (sygn. II SA/Ol 955/13).
Powyższe stanowisko zajmuje też Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy (decyzja nr SKO-438/16/2018 z dnia 20.12.2018 r.).
Jednocześnie informujemy, że od 1 września 2019 roku nastąpią zmiany w przepisach dotyczących przeprowadzania egzaminów młodocianych pracowników po ukończeniu nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonej pracy młodocianego pracownika – zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.):
Pracodawcom przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:
„2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267),
b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy”.
W związku z powyższymi informacjami egzamin kwalifikacyjny na tytuł czeladnika przeprowadzony po zakończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy powinien być przeprowadzony przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.
 
   


Wytworzył: Bożena Redo (2 sierpnia 2019)
Opublikował: Bożena Redo (2 sierpnia 2019, 10:51:49)

Ostatnia zmiana: Bożena Redo (2 sierpnia 2019, 11:52:18)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 167

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij