Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Miejsce załatwienia sprawy
 
Urząd Miasta Chełmna
Wydział Finansowy, pok. nr 203
tel. (0-56) 677-17-29
 
Wymagane dokumenty:
 
- Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną  u pracodawcy;
- Kopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej  u pracodawcy;
- Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu;
- Kopia dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie
z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
- Umowa o pracę i świadectwo pracy wydane przez poprzedniego pracodawcę, w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki;
- Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności przez pracodawcę;
- Kopia dokumentu potwierdzającego status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek (umowa spółki);
- Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
- Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał pracodawca w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.


Załączone kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.
 
Gdzie można odebrać formularze
           
Biuro Informacyjno–Podawcze pok. nr 101 (parter) lub pok. nr 203 (I piętro)
 
Opłaty
 
brak
 
Termin załatwienia sprawy
 
do 30 dni
 
Tryb odwoławczy
 
Prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu na ul. Targowej 13/15 za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chełmna wydającego decyzję, w terminie 14 dni od jej doręczenia.
 
Inne wskazówki, uwagi
 
Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony  w terminie 3 miesięcy od dnia zdania  przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Wniosek o dofinansowanie powinien być poprzedzony przesłaniem przez pracodawcę zawiadomienia zawierającego dane o zatrudnionych uczniach, terminie rozpoczęcia i zakończenia nauki.

Zawiadomienie o zawrciu umowy z mlodocianym (429kB) pdf
 
Podstawa prawna
 
Art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996,1000,1290).

Załączniki do pobrania:

WNIOSEK 2018 DE MINIMIS (549kB) pdf

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (413kB) pdf

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (41kB) pdf

Wytworzył: Magdalena Ludwikowska (30 stycznia 2007)
Opublikował: Magdalena Ludwikowska (30 stycznia 2007, 12:35:30)

Ostatnia zmiana: Bożena Redo (4 września 2019, 08:15:49)
Zmieniono: zm.Wydziału

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6835

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij