zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Nazwa usługi:
DECYZJA ZEZWALAJĄCA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
Miejsce załatwienia usługi:
Urząd Miasta Chełmna – Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska/pokój nr 103/, tel. 0-56-677-17-37, w godzinach pracy Urzędu. Wnioski należy składać w Biurze Informacyjno-Podawczym /pokój nr 101/ lub przesłać na adres: Urząd Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno.

Podstawa prawna:
Na podstawie art.7 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 t. j.).

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:
1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);
2) określenie przedmiotu i obszaru działalności;
3) określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;
4) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;
5) proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;
6) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.

Do wniosku należy dołączyć dowód należnej opłaty skarbowej w wysokości 107 zł

Wysokość opłat: Opłata za zezwolenie - 107 zł, ustawa z dnia 16 listopada 2006r.
o opłacie skarbowej (Dz. U.z 2016 r. poz. 1827)

Czas realizacji: 30 dni

Tryb odwoławczy: Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chełmna, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Pliki do pobrania
Wzór wniosku (33kB) word

Wymagania dla przedsiębiorców

Wytworzył: Adam Janowski (22 stycznia 2007)
Opublikował: Adam Janowski (22 stycznia 2007, 11:44:17)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Grzeszczak (27 marca 2018, 08:45:47)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6358

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij