decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Nazwa usługi:


DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
Miejsce załatwienia usługi: Urząd Miasta Chełmna – Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, (pokój nr 103), tel. 0-56-677-17-37, w godzinach pracy Urzędu.
Wnioski należy składać w Biurze Informacyjno-Podawczym (pokój nr 101/) lub przesłać na adres: Urząd Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno


Podstawa prawna:
Na podstawie art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405 ze zm.).

 
UWAGA! Na terenie Chełmińskiego Parku Krajobrazowego obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć zawsze mogących oddziaływać na środowisko. Zakaz nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko nie jest obowiązkowe i przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę i krajobraz parku krajobrazowego.
 
 
UWAGA!
Autorem prognozy oddziaływania na środowisko, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, a w przypadku zespołu autorów - kierującym tym zespołem powinna być osoba, która:

1)      ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie na kierunkach związanych z kształceniem w obszarze:
a)      nauk ścisłych z dziedzin nauk chemicznych,
b)      nauk przyrodniczych z dziedzin nauk biologicznych oraz nauk o Ziemi,
c)      nauk technicznych z dziedzin nauk technicznych z dyscyplin: biotechnologia, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria środowiska,
d)     nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych z dziedzin nauk rolniczych, nauk leśnych lub
2)      ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie i posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracach w zespołach przygotowujących raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko, lub brała udział w przygotowaniu co najmniej 5 raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognoz oddziaływania na środowisko.
Oświadczenia autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów - kierującego tym zespołem, o spełnieniu powyższych wymagań stanowiące załącznik do raportu, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 
Wysokość opłat:
Opłata za wydanie decyzji - 205 zł, ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.)


Czas realizacji: 60 dni.

Tryb odwoławczy: Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chełmna, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Pliki do pobrania

Pliki do pobrania
Wzór wniosku (89kB) plik


Wytworzył: Katarzyna Grzeszczak (21 kwietnia 2009)
Opublikował: Adam Janowski (22 stycznia 2007, 11:23:51)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Grzeszczak (27 marca 2018, 08:03:50)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5967

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij