Wydanie zaświadczenia z rej. mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, Rejestru Dowodów Osobistych.

Sposób załatwienia sprawy:
1. W Urzędzie Miasta Chełmna złóż wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, Rejestru Dowodów Osobistych.  
Wniosek wraz z uzasadnieniem powinien zawierać:
a.dane osoby składającej wniosek,
b.informacje o rodzaju zaświadczenia i rodzaj żądanych danych.
2.Do wniosku dołącz:
a.potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia,
c.pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
3.Odbierz zaświadczenie.
Wymagane dokumenty:
1.Dowód osobisty, a w przypadku jego braku – inny dokument tożsamości.
2.Wniosek o wydanie zaświadczenia.
3.Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty:
17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia.
17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
Opłaty należy dokonać przelewem , przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Chełmna lub bezpośrednio w kasie. Na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełmna:  www.bip.chelmno.pl znajduje się numer aktualnego rachunku bankowego.

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Termin odpowiedzi:
Do 7 dni.

Tryb odwoławczy
:
Do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

Uwagi:
1. Wniosek składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
2. Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
3. Dane osoby zmarłej niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia uzyskuje się bezpłatnie po złożeniu wniosku o udostępnienie danych (patrz:  „Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL” lub "Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych.").
Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.).
2.Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427 ze zm.).
3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.).
4.Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131 ze zm.).

Wymagane załączniki:
Wniosek o wydanie zaświadczenia z rej. mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, Rejestru Dowodów Osobistych (12kB) word .

Wytworzył: Sławomir Koprowski (13 marca 2015)
Opublikował: Grzegorz Jacyno (24 lutego 2010, 09:02:09)

Ostatnia zmiana: Paweł Góra (18 marca 2015, 17:29:58)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3963

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij