OKiP

Wydział  Oświaty, Kultury  i  Promocji
Urząd Miasta Chełmna
ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno
tel. (56) 677-17-59 (kierownik)
pok. nr 302, II piętro
tel. (56) 677-17-59
e-mail: oswiata@chelmno.pl

Inspektor ds. promocji turystycznej
pok. nr 302, II piętro
tel. (56) 677-17-19
e-mail: promocja@chelmno.pl

Podinspektor ds. oświaty i kultury
pok. nr 302, II piętro
tel. (56) 677-17-19
e-mail: kultura@chelmno.pl

Podinspektor ds. sportu
Lokalne Okienko Przedsiębiorczości
pok. nr 305, II piętro
tel. (56) 677-17-43
email: sport@chelmno.pl


Inspektor ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
pok. nr 311 ,II piętro
tel. 56 677-17-29


Kierownik wydziału: Magdalena Ludwikowska 

Do zakresu działania  Wydziału  Oświaty, Kultury  i  Promocji należy:

1) opracowywanie oraz uaktualnianie na stronie  internetowej informacji  z  zakresu promocji  miasta, sportu, turystyki, oświaty, kultury,  przedsiębiorczości itp.
2) prowadzenie i opracowywanie informacji na portalach społecznościowych  np. Facebook
3) prowadzenie bazy danych o lokalnych podmiotach pozarządowych,
4) współdziałanie z podmiotami i instytucjami zajmującymi się promocją gospodarczą  i turystyczną (np. Polska i Regionalna Organizacja Turystyczna, Centra Informacji  w kraju i za granicą),
5) opracowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych,  współpraca z mediami,
6) współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie promocji oraz podczas przygotowywanych imprez,
7) udział w targach turystycznych, seminariach, spotkaniach, konferencjach dotyczących promocji,
8) nawiązywanie i  podtrzymywanie kontaktów międzynarodowych mających na celu promocję miasta,
9) organizacja egzaminów na stopień  nauczyciela mianowanego, wydawanie aktów nadania i  prowadzenie  ich rejestru,
10) opracowywanie procedury konkursowej na stanowisko dyrektora placówki,
11) ocena pracy dyrektorów placówek oświatowych w zakresie czynności nadzorowanych przez organ prowadzący,
12) analiza, wraz  z  aneksami,  rocznych arkuszy organizacyjnych   placówek oświaty,
13) współpraca z dyrektorami szkół, przedszkoli i placówek upowszechniania kultury  w zakresie:
a) opracowywania rocznych planów  rozwoju i przygotowywania  projektów budżetu,
b) przygotowywania spraw  związanych  ze  sprawozdawczością i statystyką w tym prowadzenie SIO, 
c) pozyskiwania środków z zewnątrz,
14) egzekwowanie przepisów dotyczących realizacji obowiązku szkolnego  i obowiązku  nauki,
15) przygotowywanie dokumentów związanych z zakładaniem, prowadzeniem, przekształcaniem i likwidacją szkół i przedszkoli,
16) dokonywanie wpisu i prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
17) prowadzenie rejestru placówek kultury,
18) współpraca z nadzorem pedagogicznym (Kurator Oświaty), Centralną Komisją Egzaminacyjną  oraz organizacjami, związkami i stowarzyszeniami,  których celem  jest rozwój i prawidłowe funkcjonowanie placówek oświaty i  kultury, 
19) rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji w sprawie przyznawania  stypendium  i zasiłku szkolnego,  realizacja innych  programów pomocowych dla uczniów,
20) dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
21) przygotowywanie procedur związanych z ogłoszeniem otwartych konkursów  na realizację zadań publicznych gminy organizacjom pozarządowym:
a) na wspieranie rozwoju kultury,
b) wymianę międzynarodową młodzieży,
c) promocję i organizację wolontariatu,
d) kulturę  fizyczną, 
22) kontrola merytoryczna i rozliczanie przyznanego wsparcia – dofinansowania organizacjom pozarządowym, na podstawie przedłożonych sprawozdań, 
23) współtworzenie rocznego programu współpracy Gminy Miasto Chełmno 
z organizacjami pozarządowymi  i  opracowywanie rocznego sprawozdania z  jego realizacji,
24) organizacja imprez sportowych oraz współpraca podczas przygotowywania i realizacji imprez sportowych  i turystycznych przez  kluby sportowe,
25) nadzór nad prawidłowością działania i rozliczanie Miejskiego Organizatora Sportu oraz animatorów sportu,
26) kontrola miejskich obiektów sportowych,
27) podejmowanie działań mających na celu  wspieranie przedsiębiorczości.

Wytworzył: Magdalena Ludwikowska (15 sierpnia 2016)
Opublikował: Przemysław Małkowski (9 maja 2006, 10:55:59)

Ostatnia zmiana: Paweł Góra (22 sierpnia 2016, 11:02:49)
Zmieniono: Aktualizacja nazwy wydziału OKiP

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10944

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij