Zarządzenia nr 25/2016 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Chełmna.

Zarządzenie 99/2016
Burmistrza Miasta Chełmna
z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Chełmna
Na podstawie art. 33 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U .z 2016, poz. 446 tj. z późn. zm.)
Zarządzam, co następuje:

§1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Chełmna stanowiącym załącznik
do zarządzenia nr 25/2016 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie nadania regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Chełmna wprowadza się następujące zmiany:
w § 4 w ust. 3 dopisuje się pkt 15, który otrzymuje brzmienie: „ 15) samodzielne stanowisko archiwisty”,
w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Sekretarzowi Miasta podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne: Wydział Organizacyjny, Biuro Rady Miasta, Biuro Informacji Publicznej. Samodzielne Stanowisko Archiwisty”.
w § 8 - w ust 1 w pkt 1 skreśla się ppkt e), dotychczasowy ppkt: f, g, h, i, j staje się odpowiednio ppkt: e, f, g, h, i, - po pkt 14 dodaje się pkt 15, który otrzymuje brzmienie: „ 15) Samodzielne Stanowisko Archiwisty – Ar”
w § 12 - w ust.1 skreśla się pkt 11, dotychczasowe pkt-y 12-20 odpowiednio stają się pkt 11-19,
dotychczasowy pkt 12 otrzymuje brzmienie „załatwianie spraw dotyczących wydawania archiwalnych dokumentów osobowych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta”
- ust. 17 otrzymuje brzmienie: „17. Do zakresu działania samodzielnego stanowiska archiwisty należy: Prowadzenie archiwum zakładowego: przejmowanie dokumentacji do archiwum z wydziałów Urzędu Miasta, przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji, przeprowadzanie skontrum dokumentacji w archiwum oraz jej porządkowanie, udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum, wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego, sporządzanie rocznych sprawozdań do archiwum państwowego, załatwianie wniosków dotyczących spraw osobowych i płacowych na podstawie znajdujących się w archiwum akt osobowych i list płac”,
- dotychczasowy pkt 17 i 18 staje się odpowiednio pkt 18 i 19.
W § 13 w schemacie organizacyjnym Urzędu Miasta pod wyrażeniem „sekretarz miasta” dopisuje się wyrażenie „archiwista”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Chełmna.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Chełmna
Mariusz Kędzierski
Zarządzenie nr 25/2016
Burmistrza Miasta Chełmna
z dnia 29 lutego 2016

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Chełmna.

Na podstawie art. 33 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015, poz. 1515 z późn. zm.)
 
  zarządzam, co następuje:
   
§ 1. Nadaję Urzędowi Miasta Chełmna Regulamin Organizacyjny określający organizację
 i zasady jego funkcjonowania, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Traci moc zarządzenie  nr 163/2012 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie nadania regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Chełmna  zmienione zarządzeniami Burmistrza Miasta Chełmna  nr 75/2013 z dnia 02 kwietnia 2013 r., Nr 84/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. Nr 101 /2014 z dnia 21 lipca 2014 r. Nr 5/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r.
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Chełmna.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 marca  2016 r.


Burmistrz Miasta Chełmno
Mariusz Kędzierski

Załącznik:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Chełmna (112kB) wordWytworzył: Sekretarz Miasta Chełmna (29 lutego 2016)
Opublikował: Paweł Góra (6 lutego 2017, 09:51:41)

Ostatnia zmiana: Paweł Góra (6 lutego 2017, 10:29:04)
Zmieniono: Dodanie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Chełmna.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 546

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij