Strona główna  >  Zarządzenia  >  2010

Zarządzenie nr 131/2010
Burmistrza Miasta Chełmna
z dnia 31 grudnia 2010


w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na  podstawie art. 21 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 , z późn. zm.) zarządza się co następuje:
§ 1.
Powołuję z dniem 31.10.2010 komisję przetargową do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych  związanych  z realizacją   w latach  2011 – 2012 n/w zadań:
1. Pełnienie funkcji koordynatora projektu pn.” Skuteczne, przejrzyste i efektowne urzędy administracji samorządowej”.
2. Pełnienie funkcji eksperta ds. szkolenia i wdrażania systemów w ramach projektu pn.” Skuteczne, przejrzyste i efektowne urzędy administracji samorządowej”.
 
w składzie:
 
  1. Tatiana Syta                                             - Przewodnicząca komisji
  2. Jadwiga Alaba-Wesołowska                         - Z-ca przewodniczącej komisji
  3. Ewa Szamotulska                                       - Członek komisji
  4. Karolina Sztylc                                           - Członek komisji
  5. Mariusz Stegienka                                      - Członek komisji
  6. Józef Chmarzyński                                     - Członek komisji
 
§ 2.
 
Do zadań przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego należy w szczególności:
 
1) dokonywanie oceny ofert pod katem spełniania wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia,
2)  nadzorowanie przebiegu oceny ofert przez członków komisji,
3)  dokonywanie ocen merytorycznych ofert.
 
§ 3.
 
Do zadań sekretarza  należy w szczególności:
 
1)  dokonanie oceny dokumentów załączonych do ofert przez wykonawców pod kątem spełniania wymagań formalnych,
2)  sporządzanie protokołu postępowania,
3) przygotowanie projektów odpowiednich wniosków, ogłoszeń i pism niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania,
4)  dokonanie oceny merytorycznej ofert.
Funkcję sekretarza będzie pełnić osoba prowadząca zadanie inwestycyjne, każdorazowo wyznaczana przez Przewodniczącego lub Zastępcę przewodniczącego komisji.
 
§ 4.
 
Do zadań członka komisji, należy w szczególności:
 
1) dokonywanie oceny sytuacji wykonawców pod kątem spełniania wymagań ekonomicznych,
2)  dokonywanie oceny ofert pod względem rachunkowym,
3)  dokonywanie oceny ofert po względem terminów i warunków realizacji umowy, gwarancji i płatności,
4)  dokonywanie oceny merytorycznej ofert.
 
§ 5.
 
1. Komisja może prowadzić postępowanie przetargowe w składzie minimum 3 - osobowym pod warunkiem, że w składzie będzie Przewodniczący lub Zastępca przewodniczącego komisji.
2. Szczegółowe zadania komisji przetargowej oraz tryb  jej pracy określa regulamin pracy komisji przetargowej stanowiący zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 6.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

                                                         Burmistrz Miasta Chełmna: Mariusz Kędzierski


zal. 1 (14kB) plik

Opublikował: Bożena Redo (19 stycznia 2011, 09:53:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2330

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij