Strona główna  >  Zarządzenia  >  2009

Zarządzenie nr 187/2009
Burmistrza Miasta Chełmna
z dnia 2 grudnia 2009


w sprawie .sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9, położonego w Chełmnie przy ul.Młyńskiej 2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu z działek nr 75/2 i 75/3 stanowiących własność Gminy Miasta Chełmna.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.), art. 2, art. 3 i art. 3a ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku         o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm), oraz rozdziału III uchwały Nr XXXVI/253/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna z późn. zm. zarządza się co następuje:
 
§ 1. Sprzedać  Pani xxxxxxxxxxxxlokal mieszkalny nr 9, położony w Chełmnie
       przy ul. Młyńskiej 2 o pow. 49,86 m2  wraz z piwnicami  nr 9 o pow. 4,06 m2 i nr 9 a
       o pow. 3,69 m2 za cenę 64.051,00 zł.
§ 2. Oddać w użytkowanie wieczyste do dnia 15.04.2103 roku:
-z działki nr 75/2 zapisanej w KW 15782 ułamkową część gruntu o pow. 16,86 m2
wyszacowaną  na wartość 742,34 zł.
Pierwsza opłata wynosi 25% wartości gruntu tj. 185,58 zł.
§ 3. Oddać w użytkowanie wieczyste do dnia 15.04.2103 roku:
      -z działki nr 75/3 zapisanej w KW 15246 ułamkową część gruntu o pow. 31,12 m2
       wyszacowaną na wartość 1.370,21 zł.
       Pierwsza opłata wynosi 25% wartości gruntu tj. 342,55 zł.
§ 4. Stosuje się bonifikatę w wysokości 88% od kwoty 64.051,00 zł tj. 56.364,88 zł oraz
       od kwoty 185,58 zł tj. 163,31 zł i od kwoty 342,55 zł tj. 301,44 zł.
§ 5. Cenę zbycia lokalu ustala się na kwotę 7.686,12 zł, a opłatę za oddanie ułamkowej
       części gruntu za łączną kwotę 63,38 zł.
§ 6. Kwoty wymienione w § 5 nabywca uiści przed podpisaniem aktu notarialnego.
§ 7. Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                            Burmistrz Miasta Chełmna: Mariusz Kędzierski
                                                             
 
 
 
 

Opublikował: Bożena Redo (2 grudnia 2009, 12:20:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2098

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij