Strona główna  >  Zarządzenia  >  2009

Zarządzenie nr 186/2009
Burmistrza Miasta Chełmna
z dnia 2 grudnia 2009


w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6, położonego w Chełmnie przy ul.Dominikańska 5 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu z działki nr 297/2, stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) art. 2, art. 3 i art. 3a ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku           o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) oraz rozdziału III  uchwały Nr XXXVI/253/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2005 roku w spra-wie określania zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna z późn.zm. zarządza się co następuje:
 
§ 1. Sprzedać Pani xxxxxxxj lokal mieszkalny nr 6, położony w Chełmnie
       przy ul.Dominikańskiej 5  o  pow. 49,33 m2 oraz piwnicę nr 6 o pow. 2,81 m2 za
       cenę 74.487,00 zł.
§ 2. Oddać w użytkowanie wieczyste do dnia 16.09.2098 r.
       - z działki nr 297/2 zapisanej w KW 13403 ułamkową część gruntu o pow. 86,31 m2
         wyszacowaną  na wartość 4.0270,62 zł.
  Pierwsza opłata wynosi 25% wartości gruntu tj. 1.067,65 zł.
§ 3. Stosuje się bonifikatę w wysokości 88 % od kwoty 74.487,00 zł tj. 65.548,56 zł oraz
       od kwoty  1.067,65 zł tj. 939,53 zł.
§ 4. Cenę zbycia lokalu ustala się na kwotę 8.938,44 zł,  a opłatę za oddanie ułamkowej
       części gruntu w użytkowanie wieczyste na kwotę 128,12 zł.
§ 5. Kwoty wymienione w § 4 nabywca uiści przed podpisaniem aktu notarialnego.
§ 6. Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

                                                                    Burmistrz Miasta Chełmna: Mariusz Kędzierski
                                                                             
 
 
 
 
 
 

Opublikował: Bożena Redo (2 grudnia 2009, 12:16:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2035

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij