Strona główna  >  Uchwały  >  Rady Miasta Chełmna  >  2019

Uchwały Rady Miasta Chełmna z 2019 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 84) starsze uchwały Rady Miasta Chełmna »Uchwała nr XV/105/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 grudnia 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chełmna na lata 2019 - 2024

Uchwała nr XV/104/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 grudnia 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2019

Uchwała nr XV/103/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie szczegółowych zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, schroniskach i mieszkaniach chronionych

Uchwała nr XV/102/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 grudnia 2019


zmieniająca uchwałę Nr XVIII/111/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Miasto Chełmno (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2016 r. poz. 714), zmieniona uchwałą Nr XXX/174/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 stycznia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2017 r. poz. 774).

Uchwała nr XIV/101/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2019


w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli Budżetu Obywatelskiego przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Chełmna w dniach od 2 do 30 października 2019 r.

Uchwała nr XIV/100/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2019


w sprawie ustalenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Miasto Chełmno na rok szkolny 2019/2020

Uchwała nr XIV/99/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2019


w sprawie wydatków budżetu miasta które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIV/98/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2019


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chełmna na lata 2019-2024

Uchwała nr XIV/97/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2019


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2019

Uchwała nr XIII/96/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 listopada 2019


w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/196/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia regulaminu nadawania tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Chełmna” lub „Zasłużony dla Miasta Chełmna”.

Uchwała nr XIII/94/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 listopada 2019


w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała nr XIII/93/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 listopada 2019


w sprawie wyboru jednej z metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki tej opłaty.

Uchwała nr XIII/92/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 listopada 2019


w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XIII/91/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 listopada 2019


w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz cen za te usługi.

Uchwała nr XIII/90/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 listopada 2019


w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasto Chełmno z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”

Uchwała nr XIII/89/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 listopada 2019


w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego

Uchwała nr XII/88/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 października 2019


wyrażenia zgody na złożenie oświadczenia o zmianie hipoteki ustanowionej w księdze wieczystej TO1C/000165650/7.

Uchwała nr XII/87/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 października 2019


w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznania w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz jej wysokości.

Uchwała nr XII/86/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 października 2019


w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 84) starsze uchwały Rady Miasta Chełmna »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij