Strona główna  >  Uchwały  >  Rady Miasta Chełmna  >  2009

Uchwały Rady Miasta Chełmna z 2009 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 72) starsze uchwały Rady Miasta Chełmna »Uchwała nr XLIV/249/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 grudnia 2009


wydatków budżetu miasta, które w 2009 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Uchwała nr XLIV/248/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 grudnia 2009


uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Miasta Chełmna na lata 2009-2013

Uchwała nr XLIII/247/2009 RADY MIASTA CHEŁMNA z dnia 15 grudnia 2009


uchwalenia cennika przyjęcia odpadów komunalnych na Międzygminnym Składowisku Odpadów Komunalnych w Osnowie.

Uchwała nr XLIII/246/2009 RADY MIASTA CHEŁMNA z dnia 15 grudnia 2009


chwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miasto Chełmno z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego a także ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2010

Uchwała nr XLIII/245/2009 RADY MIASTA CHEŁMNA z dnia 15 grudnia 2009


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na 2009 r.

Uchwała nr XLIII/244/2009 RADY MIASTA CHEŁMNA z dnia 15 grudnia 2009


przyjęcia sprawozdania z kontroli Wydziału Organizacyjnego przeprowadzonej w dniach od 8 do 17 września 2009 roku przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Chełmna

Uchwała nr XLIII/243/2009 RADY MIASTA CHEŁMNA z dnia 15 grudnia 2009


wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargowej nieruchomości niezabudowanej przy ul. Gorczyckiego, ul. Dworcowej i przy ul. Młyńskiej.

Uchwała nr XLIII/242/2009 RADY MIASTA CHEŁMNA z dnia 15 grudnia 2009


ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto - Chełmno.

Uchwała nr XLIII/241/2009 RADY MIASTA CHEŁMNA z dnia 15 grudnia 2009


przyjęcia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

Uchwała nr XLIII/240/2009 RADY MIASTA CHEŁMNA z dnia 15 grudnia 2009


zmiany Uchwały Nr IV/27/2002 Rady Miasta Chełmna z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Miasto Chełmno.

Uchwała nr XLIII/239/2009 RADY MIASTA CHEŁMNA z dnia 15 grudnia 2009


przyjęcia Miejskiego programu aktywności lokalnej na lata 2010-2015

Uchwała nr XLIII/238/2009 RADY MIASTA CHEŁMNA z dnia 15 grudnia 2009


szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania

Uchwała nr XLIII/237/2009 RADY MIASTA CHEŁMNA z dnia 15 grudnia 2009


przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2010 r.

Uchwała nr XLII/235/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 listopada 2009


ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Chełmnie.

Uchwała nr XLII/234/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 listopada 2009


obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.

Uchwała nr XLII/232/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 listopada 2009


zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Chełmna”.

Uchwała nr XLII/231/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 listopada 2009


przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień za 2008 r.
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 72) starsze uchwały Rady Miasta Chełmna »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij