Strona główna  >  Uchwały  >  Rady Miasta Chełmna  >  2012

Uchwała nr XXVI/171/2012
Rady Miasta Chełmna
z dnia 4 grudnia 2012


w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Na podstawie art. 18 ust. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; Dz. U. z 2002 r., Nr 23; poz. 220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2002 r., Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz.1568; Dz. U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2002 r., Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Dz. U. z 2006 r., Nr 17, poz.128; Dz. U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r., Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Dz. U. z 2007 r., Nr 138, poz. 974; Dz. U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Dz. U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675; Dz. U. 2010 r., Nr 40, poz. 230; Dz. U. z 2011 r., Nr 117, poz. 679; Dz. U. z 2011 r., Nr 134, poz. 777; Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 113; Dz. U. z 2011 r., Nr 217, poz. 1281; Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887; Dz. U. z 2012 r., poz. 567) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 t.j.), w związku z § 1 Rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 poz. 299 t.j.) uchwala się, co następuje:


§ 1.      Ustala się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca, ubiegający się  
            o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport    
            nieczystości ciekłych w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2.      Traci moc Uchwała nr LIII/297/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 października  
           2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 
           o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli lub 
           opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
 
§ 3.      Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na 
            stronach internetowych oraz w formie pisemnej na ogólnodostępnych tablicach   
            informacyjnych Urzędu Miasta Chełmna.
 
§ 4.      Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku   
           Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
 
          
Przewodniczący Rady Miasta: J. Błażejewicz
 
 
Załącznik (14kB) word
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
3624 z dnia 2012-12-13

Opublikował: Marzanna Westfalewska (19 grudnia 2012, 11:44:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2730

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij