Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2010

Przetargi rozstrzygnięte z 2010 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 40 (z 49) starsze przetargi »zamówienie na:

„Zaprojektowanie instalacji CO i CWU wraz z kotłownią, ogrzewaną pompą ciepła. Wykonanie kotłowni z pompą ciepła, z wpięciem w istniejącą instalację CO, CUW w budynku administracyjno-socjalnym”

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP – 6/2010
wartość: powyżej 14000 euro
termin składania ofert: 14 lipca 2010  09:00
wynik postępowania: Chełmno dnia 06. 09. 2010 r. Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 6/2010 WYBÓR OFERTY Działając na podstawie art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamia się, że w postępowaniu na „Zaprojektowanie instalacji CO i CWU wraz z kotłownią, ogrzewaną pompą ciepła. Wykonanie kotłowni z pompą ciepła, z wpięciem w istniejącą instalację CO, CUW w budynku administracyjno-socjalnym” wybrano niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „PIL-GAZ”, 64-920 PIŁA, ul. Margonińska 2. Dane wybranej oferty: • Cena realizacji zamówienia cena oferty: 219240,48 zł, (brutto). • Liczba uzyskanych punktów – 100 Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertą: Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „PIL-GAZ”, 64-920 PIŁA, ul. Margonińska 2. uzyskane punkty w poszczególnych kryteriach oceny ofert Kryterium cena (waga – 100 %) -100 pkt. Oferta oznaczona nr 2 złożona przez: EUROTHERM TECHNIKA GRZEWCZA, 88-100 Inowrocław, ul. Działowa 9. Oferta odrzucona. Oferta oznaczona nr 3 złożona przez: PW INSTAL-EXPRESS, ul. Polna 9-11, 86-031 OSIELSKO. Oferta odrzucona. UZASADNIENIE Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny (najwyższą ilość punktów). Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.  

zamówienie na:

usuwanie w trudnych warunkach drzew obumarłych, stwarzających zagrożenie oraz wykonanie w trudnych warunkach cięć pielęgnacyjnych i technicznych w konarach drzew na terenie miasta Chełmna w 2010r.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: 8
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 13 lipca 2010  10:30
wynik postępowania: do realizacji zadania wybrano oferte najkorzystniejszą \"TUNDRA\" Marta Nagiel-Ciarcińska, ul. Piastowska 1/46, 14-100 Ostróda z ceną 22.363,00 zł brutto 

zamówienie na:

Zakup paliwa do środków transportowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie.

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-7/2010
wartość: powyżej 14000 euro
termin składania ofert: 12 lipca 2010  09:00
wynik postępowania: Chełmno dnia 13. 07. 2010 r. Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 7/2010 WYBÓR OFERTY Działając na podstawie art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamia się, że w postępowaniu na „Zakup paliwa do środków transportowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie” wybrano niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: „STP” Ewa Bohdan, Suchatówka 43B, 88-140 Gniewkowo. Dane wybranej oferty: • Cena realizacji zamówienia cena oferty: 73175,60 zł, (brutto). • Liczba uzyskanych punktów – 100,00 UZASADNIENIE W postępowaniu wpłynęła do Zamawiającego jedna oferta w/w firmy. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała 100 pkt. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.  

zamówienie na:

Druk wydawnictw promocyjnych

zamawiający: Gmina Miasta Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: OKiP.II/EP.341-01/10
wartość: poniżej 14 000 Euro
termin składania ofert: 6 lipca 2010  11:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty: Na podstawie Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07.01.2008 r. dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 11/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dn. 11.01.2008 r. informuję, że w dniu 09.07.2010 r. rozstrzygnięto postępowanie w trybie przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na: „Druk wydawnictw promocyjnych”. 1) Wybór najkorzystniejszej oferty: Oferta nr 4 złożona przez: Polskie Wydawnictwa Reklamowe, ul. Winnica 37a/12, 87-100 Toruń; Cena realizacji zamówienia: 17.750 zł brutto; łączna ilość uzyskanych punktów – 96,67 pkt., w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza. 2) Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty: Oferta nr 1: Centrum Promocji i Reklamy ReMedia, Piotr Florek, ul. Dolina 35, 85-212 Bydgoszcz, łączna ilość uzyskanych punktów: 89,48 pkt. Oferta nr 2: Agencja Reklamowa TOP Agnieszka Łuczak, ul. Promienna 1A, 87-800 Włocławek, łączna ilość uzyskanych punktów: 95,57 pkt. Oferta nr 3: MKK Sp. z o.o., ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub Dobrzyń, łączna ilość uzyskanych punktów: 79,67 pkt. UZASADNIENIE Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów.  

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - działki nr 65/4 o pow. 4234 m2, położonej w Chełmnie przy ul. Nad Groblą

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: MK
wartość: 183.000 zł
termin składania ofert: 18 czerwca 2010  10:00
wynik postępowania: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, nikt nie przystąpił do licytacji 

zamówienie na:

Dostawa flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP – 5/2010
wartość: powyżej 14000 euro poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 10 czerwca 2010  09:00
wynik postępowania: Chełmno dnia 11. 04. 2010 r. Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 5/2010 WYBÓR OFERTY Działając na podstawie art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamia się, że w postępowaniu na „Dostawa flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego dla oczyszczalni ścieków w Chełmnie” wybrano niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: „KORONA JV” Sp z o.o. ul. Przy Bażantarni 11, 02- 793 Warszawa. Dane wybranej oferty: • Cena realizacji zamówienia cena oferty: 122976,00 zł, (brutto). • Zużycie jednostkowe flokulantu na 1 tonę suchej masy osadu: 4,4 [kg/1t s.m.o.] • Liczba uzyskanych punktów – 98,98 Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertą: WYKONAWCA: Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: „KORONA JV” Sp z o.o. ul. Przy Bażantarni 11, 02- 793 Warszawa uzyskane punkty w poszczególnych kryteriach oceny ofert Kryterium cena waga – 50 %: 50,00 Kryterium - Zużycie jednostkowe flokulantu na 1 tonę suchej masy osadu waga – 50 %: 48,98 Łącznie: 98,98 WYKONAWCA: Oferta oznaczona nr 2 złożona przez: „EKO-CHEMIA” Barbara Dzikowska-Lach, ul. Brzozowa 19, 87-100 Toruń uzyskane punkty w poszczególnych kryteriach oceny ofert Kryterium cena waga – 50 %: 46,67 Kryterium - Zużycie jednostkowe flokulantu na 1 tonę suchej masy osadu waga – 50 %: 50,00 Łącznie: 96,67 UZASADNIENIE Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów (najwyższą ilość punktów). Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.  

zamówienie na:

Modernizacja kotłowni gazowej o mocy 180 kW w budynku Urzędu Miasta przy ul. Dworcowej 1 w Chełmnie

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI I J.Ch /7023
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 Ustawy
termin składania ofert: 18 maja 2010  10:30
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych podajemy do wiadomości informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejsza i tym samym została wybrana do realizacji przedmiotowego zadania oferta nr 6 uzyskując maksymalną liczbę punktów 100 w przetargu jw. złożona przez: MARKO Technika Grzewcza Danuta Dankiewicz 89-400 Sępólno Krajeńskie ul. Tartaczna 5 W przetargu udział brały jako spełniające wymogi SIWZ oferty n/w wykonawców: „CALESCO” S.A. 70-850 Szczecin ul. Tczewska 32 Oferta powyższa uzyskała 87,35 pkt. za kryterium – cena ofertowa. Firma „TEGAZ – SYSTEM” Mirosława Czarlińska 83-200 Starogard Gd. Ul. Skorupki 6 Oferta powyższa uzyskała 61,01 pkt. za kryterium – cena ofertowa. MONTOPLAST Firma Budowlano – Instalacyjna 60-693 Poznań ul. H. Szafrana 3 Oferta powyższa uzyskała 76,87 pkt. za kryterium – cena ofertowa. Przedsiębiorstwo Organizacji Budownictwa „POBUD” Sp. z o.o. 85-868 Bydgoszcz ul. Adama Grzymały-Siedleckiego 14 Oferta powyższa uzyskała 72,53 pkt. za kryterium – cena ofertowa. Firma Usługowo – Handlowa „HYDRO-GAZ” Jerzy Kowalski 87-100 Toruń ul. Mickiewicza 63 Oferta powyższa uzyskała 95,43 pkt. za kryterium – cena ofertowa. ELEKTOR – CAL Sp. z o.o. 83-111 Miłobądz Zajączkowo 28A Oferta powyższa uzyskała 88,73 pkt. za kryterium – cena ofertowa. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone – nie dotyczy. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni – nie dotyczy. 

zamówienie na:

Wykonanie opracowań dokumentacji projektowych na zadania robót publicznych dla potrzeb Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Chełmna

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 7
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8
termin składania ofert: 17 maja 2010  11:00
wynik postępowania: W świetle przyjętych przyjętych kryteriów i oceny złożonych ofert do realizacja zadania wybrano ofertę: Biuro Projektów Drogowych Jaczun s.c., ul. Bema 16/8, 87-100 Toruń z ceną 66.917,00 zł brutto, warunki płatności: 31 dni 

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości - działki nr 144/2 o pow. 1034 m2, położonej w Chełmnie przy ul. Portowej

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: II przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: MK
wartość: 45.000 zł
termin składania ofert: 17 maja 2010  10:00
wynik postępowania: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym nikt nie przystąpił do licytacji 

zamówienie na:

dzierżawa części płyty Rynku w Chełmnie na zlokalizowanie trzech punktów gastronomicznych w latach na okres : od 01.06 do 30.09 w 2010 roku i od 01.05 do 30.09 w 2011 roku

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: II przetarg pisemnny nieograniczony
nr sprawy: MK
wartość: 1.830 zł brutto za 1 pkt.
termin składania ofert: 10 maja 2010  10:00
wynik postępowania: zamknięcie przetargu zakończyło się bez wyboru oferty 

zamówienie na:

Dostawa materiałów potrzebnych do budowy drugostronnego zasilania miasta w wodę.

zamawiający: Zakład Wodociagów i Kanalizacji
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP – 4/2010
wartość: powyżej 14000 euro poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 21 kwietnia 2010  09:00
wynik postępowania: Chełmno dnia 22. 04. 2010 r. Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 4/2010 WYBÓR OFERTY Działając na podstawie art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) komisja przetargowa prowadząca postępowanie na „Dostawę materiałów potrzebnych do budowy drugostronnego zasilania miasta w wodę” wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: Jarosław Halarewicz, Henryk Bogusz, „BOHAMET-ARMATURA” SP.J. Ciele, ul. Kościelna 2, 86-005 Białe Błota Dane wybranej oferty: • Cena realizacji zamówienia cena oferty: 53788,28 zł, (brutto). • Liczba uzyskanych punktów – 100 Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertą: WYKONAWCA Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe, „RAKAPOL” Sp z o o, ul. Naramowicka 264A, 61-601 Poznań uzyskane punkty w Kryterium cena - 73,87 WYKONAWCA Oferta oznaczona nr 2 złożona przez: Jarosław Halarewicz, Henryk Bogusz, „BOHAMET-ARMATURA” SP.J., Ciele, ul. Kościelna 2, 86-005 Białe Błota uzyskane punkty w Kryterium cena - 100,00 WYKONAWCA Oferta oznaczona nr 3 złożona przez: ECO-ARMATURA Sp z o.o., ul. Santocka 39, 71-083 Szczecin uzyskane punkty w Kryterium cena - 73,94 WYKONAWCA Oferta oznaczona nr 4 złożona przez: RUREX Sp. z o.o. ul. Bodycha 8-A, 05-816 OPACZ k/W-wy, Oddział Bydgoszcz, ul. Rozłogi 22, 85-179 Bydgoszcz uzyskane punkty w Kryterium cena - 76,42 UZASADNIENIE Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny (najwyższą ilość punktów). Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp. Chełmno dnia 06. 05. 2010 r. Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 4/2010 WYBÓR OFERTY Działając na podstawie art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamia się, iż w związku z zaistnieniem okoliczności z art. 94 ust 3 tj. Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w postępowaniu na „Dostawę materiałów potrzebnych do budowy drugostronnego zasilania miasta w wodę”, zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Dane wybranej oferty: • Wykonawca: RUREX Sp. z o.o. ul. Bodycha 8-A 05-816 OPACZ k/W-wy Oddział Bydgoszcz, ul. Rozłogi 22 85-179 Bydgoszcz • Cena realizacji zamówienia cena oferty: 70388,52 zł, (brutto). • Liczba uzyskanych punktów – 76,42  

zamówienie na:

Rewitalizacja terenów po PKP – budowa dworca PKS – wykonanie II etapu obejmującego roboty: •dokończenie drogi dojazdowej DW-1 •sieci kanalizacji deszczowej •placu manewrowego i postojowego dla autobusów •stanowisk przyjazdowych i odjazdowych •wiaty stalowej nad stanowiskami odjazdowymi •oświetlenie terenu •oznakowania pionowego i poziomego przy ul. Dworcowej w Chełmnie.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.I.P.D.5541-D
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 16 kwietnia 2010  10:30
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych podajemy do wiadomości informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejsza i tym samym została wybrana do realizacji przedmiotowego zadania oferta nr 2 uzyskując maksymalną liczbę punktów 100 w przetargu jw. złożona przez: TRADE COMPANY „DELTA” Sp. z o.o. 86-300 Grudziądz ul. Budowlanych 3 W przetargu udział brały jako spełniające wymogi SIWZ oferty n/w wykonawców: BET – BUD Zakład Usługowo – Produkcyjny 87-720 Ciechocinek ul. Kazimierza Wielkiego 18 Oferta powyższa uzyskała 89,15 pkt. za kryterium – cena ofertowa. Konsorcjum I. PPU „AFFABRE” Sp. z o.o. 85-727 Bydgoszcz ul. Inwalidów 1 II. PW „KOMBUD” Sp. z o.o. 85-791 Bydgoszcz ul. Piwnika – Ponurego 1E Oferta powyższa uzyskała 92,77 pkt. za kryterium – cena ofertowa. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone – nie dotyczy. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni – nie dotyczy 

zamówienie na:

„MODERNIZACJA OSADNIKA WSTĘPNEGO NR 1 W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CHEŁMNIE”

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: tryb przetargowy
nr sprawy: ZW-5/2010
wartość: poniżej 14000 euro
termin składania ofert: 16 kwietnia 2010  09:00
wynik postępowania: Chełmno dnia 19. 04. 2010 r. Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZW – 5/2010 WYBÓR OFERTY Działając zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 14.000 euro komisja przetargowa prowadząca postępowanie na: „MODERNIZACJĘ OSADNIKA WSTĘPNEGO NR 1 W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CHEŁMNIE” wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: Oferta oznaczona nr 3 złożona przez: Firma Usługowo-Handlowa ”WOD-PRZEM”, ul. Sokola 34, 87-100 Toruń Dane wybranej oferty: Cena - 47231,52 zł (brutto), Okres gwarancji – 36 miesiące, Liczba uzyskanych punktów: 96,00 Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom: WYKONAWCA: Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: P.P.H.U. „HEKO” Kornelia Gustak ul. Brzezinowa 101, 87-800 Włocławek Kryterium Cena - 69,47 pkt. Kryterium Okres Gwarancji - 10,00 pkt. Razem - 79,47 pkt. WYKONAWCA: Oferta oznaczona nr 2 złożona przez: „MSK-Żywice” Sp. z o.o. ul. Kościuszki 229, 40-600 Katowice Kryterium Cena - 67,26 pkt. Kryterium Okres Gwarancji - 10,00 pkt. Razem - 77,26 pkt. WYKONAWCA: Oferta oznaczona nr 3 złożona przez: Firma Usługowo-Handlowa ”WOD-PRZEM” ul. Sokola 34, 87-100 Toruń Kryterium Cena - 90,00 pkt. Kryterium Okres Gwarancji - 6,00 pkt. Razem - 96,00 pkt. UZASADNIENIE Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści Specyfikacji Zamówienia. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów (najwyższą ilość punktów).  

zamówienie na:

dzierżawę części płyty Rynku w Chełmnie na zlokalizowanie trzech punktów gastronomicznych w latach 2010-2011 na okres od 01.05 do 30.09 każdego roku

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: I przetarg pisemny nieograniczony
nr sprawy: MK
wartość: 2.928 zł brutto
termin składania ofert: 2 kwietnia 2010  10:00
wynik postępowania: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 

zamówienie na:

Dostawa materiałów budowlanych dla potrzeb Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta przy realizacji zadań związanych z robotami publicznymi

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 6
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8
termin składania ofert: 31 marca 2010  11:00
wynik postępowania: W świetle przyjętych kryteriów i oceny badanych ofert do realzacji zadania wybrano ofertę najkorzystniejszą: Zakład Produkcyjny Materiałów Budowlanych Inż. Kazimierz Ginter Zakład Pracy Chronionej ul. Kolejowa 4 89-600 Chojnice z ceną: 95.555,28 zł brutto  

zamówienie na:

Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego nawierzchni jezdni na terenie miasta Chełmna

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: 5
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 31 marca 2010  10:30
wynik postępowania: W świetle przyjętych kryteriów i oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu do realizacji zadania wybrano ofertę najkorzystniejszą: P.P.H.U. \"JAWO ZNAK\", ul. Gajowa 36a, 62-200 Gniezno z ceną 9,27 zł brutto za malowanie 1 m2 

zamówienie na:

Przekształcenie istniejącego systemu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku Chełmińskiego Domu Kultury – termomodernizacja budynku Ch.D.K przy ul. Dworcowej 40a w Chełmnie

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TIIJ.Sz /7023
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust .8 ustawy
termin składania ofert: 29 marca 2010  10:30
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych podajemy do wiadomości informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejsza i tym samym została wybrana do realizacji przedmiotowego zadania oferta nr 4 uzyskując maksymalną liczbę punktów 100 w przetargu jw. złożona przez: KONSORCJUM: I. Zakład ogólnobudowlany TACZBUD Henryk Taczyński 86-318 Rogóźno Skurgwy 17 II. TACZBUD – bis Mariusz Taczyński 86-300 Grudziądz ul. Jodłowa 16 W przetargu udział brały jako spełniające wymogi SIWZ oferty n/w wykonawców: Zakład Produkcji Drzewnej Zbigniew Paczkowski 86-200 Chełmno ul. Kamionka 3 Oferta powyższa uzyskała 54,02 pkt. za kryterium – cena ofertowa. P.H.U. PRODOMO + Marcin Laszuk 86-200 Chełmno ul. Polna 21 Oferta powyższa uzyskała 90,48 pkt. za kryterium – cena ofertowa. Firma Wielobranżowa EL-DOM Elżbieta Urbańska 85-871 Bydgoszcz ul. Smoleńska 104 Oferta powyższa uzyskała 76,53 pkt. za kryterium – cena ofertowa. Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „INSTALREM” inż. Krystian Kraus 86-300 Grudziądz Gać 9 Oferta powyższa uzyskała 81,59 pkt. za kryterium – cena ofertowa. „IZOBUD GARDEN” Józef Karpiński 86-100 Świecie ul. Zamkowa 3 Oferta powyższa uzyskała 90,78 pkt. za kryterium – cena ofertowa. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone – nie dotyczy. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni – nie dotyczy.  

zamówienie na:

„Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie”

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-3/2010
wartość: powyżej 14000 euro, poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 24 marca 2010  09:00
wynik postępowania: Chełmno dnia 01. 04. 2010 r. Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 3/2010 WYBÓR OFERTY Działając zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) komisja przetargowa prowadząca postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pod nazwą: „Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie” wybrała niżej wymienioną ofertę do realizacji zamówienia: Oferta oznaczona nr 3 złożona przez: ZABŁOCKI TRANSPORT, Jarosław Zabłocki, Sadłogoszcz 8, 88-192 Piechcin Dane wybranej oferty: Cena realizacji zamówienia 54717,00 złotych brutto; Liczba uzyskanych punktów: 100,00 Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertą: WYKONAWCA Oferta nr 1: Adam Świniarski ul. Sucharskiego 10/5, 96-100 Skierniewice uzyskane punkty w Kryterium cena - 94 WYKONAWCA Oferta nr 2: PPHU DWORZYŃSKI, Robert Dworzyński Uszczyn ul. Szkolna 11, 97-330 Sulejów uzyskane punkty w Kryterium cena - 72 WYKONAWCA Oferta nr 3: ZABŁOCKI TRANSPORT, Jarosław Zabłocki, Sadłogoszcz 8, 88-192 Piechcin uzyskane punkty w Kryterium cena - 100 UZASADNIENIE Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.  

zamówienie na:

Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych ulic, placów i parkingów na terenie miasta Chełmna o grubości do 5 cm i łącznej powierzchni 1.500 m2, w technologii asfaltowo – betonowej z recyklera lub wytwórni według harmonogramu – załącznik nr 2 do SIWZ

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 4
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8
termin składania ofert: 19 marca 2010  10:30
wynik postępowania: W świetle przyjętych kryteriów do realizacji zadania wybrano ofertę najkorzystniejszą: :Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych DROBUD ul. B. Głowackiego 20 87-140 Chełmża z ceną: 66.246,00 zł brutto  

zamówienie na:

Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Aleje 3 maja 5 w Chełmnie – III etap, częściowa wymiana drewnianej stolarki okiennej w kolorze brązowym RAL -8003, wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi, robotami tynkarskimi i malarskimi oraz naprawą i malowaniem istniejących stalowych krat zabezpieczających okna piwnic i parteru

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg otwarty
nr sprawy: TI I/J.Sz./7071
wartość: poniżej 14000 euro
termin składania ofert: 17 marca 2010  10:30
wynik postępowania: Działając na podstawie Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07.01.2008r wobec rozstrzygnięcia postępowania przetargowego dla zadania inwestycyjnego jw. podajemy następujące informacje: 1. Najkorzystniejszą ofertę złożył n/w Wykonawca: „OKNA-KOŁODZIEJCZYK” Janusz Kołodziejczyk os. Mastalerze 33F 34-451 Tylmanowa Oferta w ocenie kryterium cena ofertowa uzyskała najwyższą liczbę punktów i tym samym jako najkorzystniejsza zostałam wybrana do realizacji. - oferta uzyskała 100,00 pkt. za kryterium cena ofertowa. 2. W przetargu udział brały jako spełniające wymogi Specyfikacji zamówienia oferty n/w wykonawców: - Zakład Stolarski Krzysztof Mackiewicz ul. Olsztyńska 22A 14-100 Ostróda - P.H.U. LINEA Paweł Oleszak Łaziska 87 62-100 Wągrowiec - Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „AGAD” Sp. z o.o. ul. Chrzanowskiego 23b 87-100 Toruń - STOLARSTWO Adam Pierzchała ul. Konwaliowa 1 86-200 Chełmno - MAZUREK” Sp. z o.o. Studzianki 19A 97-320 WOLBÓRZ - MAZUR KOLOR Zakład Produkcyjny Bolesław Dąbrowski Miętkie 58 12-120 Dźwierzuty - Fabryka Okien i Drzwi BAS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin - Zakład Stolarski i Usługi Wielobranżowe Kapeja Robert ul. Kątna 2 88-140 Gniewkowo - „MASZROL” Sp. z o.o. Siwialka 83-209 Godziszewo 

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 40 (z 49) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij