Strona główna  >  Przetargi  >  Unieważnione  >  2017

Przetargi unieważnione z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)zamówienie na:

„Modernizacja ul. Nadrzecznej i ul. Wiklinowej w Chełmnie”

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GM-OŚ.271.12.2017.JB
wartość: o wartości nieprzekraczającej kwot okr. na pods. art 11 ust. 8
termin składania ofert: 14 września 2017  10:30
przyczyna unieważnienia: Brak ofert 

zamówienie na:

Pełnienie w latach 2017 – 2018 nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej i elektrycznej nad realizacją zadania pn. „Modernizacja kinoteatru Rondo na szeroką działalność Chełmińskiego Domu Kultury”, finansowanego z budżetu miasta oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: TI.271.2.2017.MM
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 14 września 2017  10:30
przyczyna unieważnienia: Zamawiający niniejszym informuje, że unieważnia przedmiotowe postępowanie. Uzasadnienie: cena złożonej w postępowaniu oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. 

zamówienie na:

„Roboty budowlane związane z realizacją w latach 2017/2018 projektu pn. „Modernizacja kinoteatru Rondo na szeroką działalność Chełmińskiego Domu Kultury”

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.271.1.2017.MM
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 4 sierpnia 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: W wyznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, wobec powyższego w oparciu o art. 93, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) przedmiotowe postępowanie przetargowe zostało unieważnione. 

zamówienie na:

„Budowa drogi i chodnika od ul. Żurawiej do Dworzysk w Chełmnie – ul. Bażancia” - II przetarg

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.10.2017.JB
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 20 lipca 2017  10:30
przyczyna unieważnienia: W postępowaniu złożono jedną ofertę. Cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. 

zamówienie na:

Przebudowa ulicy Storczykowej w Chełmnie – I etap na odcinku 170mb od punktu 0

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.271.16.2017.PD
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 14 lipca 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: W postępowaniu wpłynęły cztery oferty. Cena oferty najkorzystniejszej niepodlegającej odrzuceniu, przewyższa kwotę jaką Zamawiający posiada na realizację przedmiotowego zadania 

zamówienie na:

„Budowa drogi i chodnika od ul. Żurawiej do Dworzysk w Chełmnie – ul. Bażancia”

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.9.2017.JB
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 12 lipca 2017  10:30
przyczyna unieważnienia: Cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania. 

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Osnowskiej w Chełmnie.

zamawiający: Zakład Wodociagów i Kanalizacji
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP – 3/2017
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 29 czerwca 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 29.06.2017 r. godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.  

zamówienie na:

Przebudowa ulicy Storczykowej w Chełmnie – I etap na odcinku 200mb od punktu 0

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: prztarg nieograniczony
nr sprawy: TI.271.16.2017.PD
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 22 czerwca 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: W postępowaniu wpłynęły trzy oferty. Cena ofert przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Przebudowa ulicy Kamionka w Chełmnie – I etap na odcinku 150mb od punktu 0+370

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.271.17.2017.PD
wartość: powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 14 czerwca 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: W postępowaniu wpłynęły dwie oferty. Cena ofert przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij