Strona główna  >  Przetargi  >  Unieważnione  >  2011

Przetargi unieważnione z 2011 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)zamówienie na:

BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W CHEŁMNIE – W RAMACH PROGRAMU „RADOSNA SZKOŁA”

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OKiP.327.1.2011.ML
wartość: poniżej kwoty wynikajacej z art.11 ust.8 ustawy pzp
termin składania ofert: 2 sierpnia 2011  10:00
przyczyna unieważnienia: Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późniejszymi zmianami) - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

zamówienie na:

BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W CHEŁMNIE - W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OKiP.327.1.2011.ML
wartość: poniżej kwoty wynikajacej z art.11 ust.8 ustawy pzp
termin składania ofert: 14 lipca 2011  10:00
przyczyna unieważnienia: Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późniejszymi zmianami) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

zamówienie na:

Prace remontowo-konserwatorskie związane z realizacją Projektu pn. Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna - III etap, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.I J.Sz/271/RB-K - 3/O.Dz.K.
wartość: poniżej kwoty wynikającej z art.11 ust.8 ustawy pzp
termin składania ofert: 4 maja 2011  10:30
przyczyna unieważnienia: Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późniejszymi zmianami) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

zamówienie na:

Prace remontowo-konserwatorskie związane z realizacją Projektu pn. Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna - III etap, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.IJ.Sz/271/RB-K-2/O.Dz.
wartość: ponieżej kwoty wynikającej z art.11 ust.8 ustawy pzp
termin składania ofert: 7 kwietnia 2011  10:30
przyczyna unieważnienia: Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późniejszymi zmianami), Burmistrz Miasta Chełmna działający w imieniu Gminy Miasta Chełmna niniejszym pismem informuje, że zgodnie art. 93 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy przedmiotowe postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Nadzór inwestorski wielobranżowy w ramach robót budowlanych obejmujących realizację zadania pod nazwą „Przeprowadzenie robót budowlanych w budynku (tzw. biurowca) przy ul. Kamionka 3 w zakresie jego adaptacji na mieszkania socjalne oraz modernizacji i rozbudowy siedziby Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień” realizowanego zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Chełmna na lata 2009 - 2015.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: Przetarg na podstawie art. 70(1) ustawy Kodeks Cywilny
nr sprawy: TI.271.7.2011.
wartość: poniżej 14.000 Euro
termin składania ofert: 4 kwietnia 2011  12:00
przyczyna unieważnienia: W załączeniu pismo dotyczące unieważnienia postępowania. 

zamówienie na:

„Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie”

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP - 1/2011
wartość: powyżej 14000 euro, poniżej kwot unijnych
termin składania ofert: 1 kwietnia 2011  09:00
przyczyna unieważnienia: ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania Zakład Wodociągów i Kanalizacji, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759). UZASADNIENIE W prowadzonym postępowaniu na: „Przewóz popiołów z Elektrowni Bełchatów do Oczyszczalni ścieków w Chełmnie”, nie złożono żadnej oferty. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.  

zamówienie na:

Prace remontowo-konserwatorskie związane z realizacją Projektu pn. Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna - III etap, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.I J.Sz/271/RB-K - 1/O.Dz.K.
wartość: poniżej kwoty wynikającej z art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
termin składania ofert: 18 marca 2011  10:30
przyczyna unieważnienia: Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późniejszymi zmianami), Burmistrz Miasta Chełmna działający w imieniu Gminy Miasta Chełmna niniejszym pismem informuje, że zgodnie art. 93 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy przedmiotowe postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Pełnienie w latach 2011 - 2014 nadzoru inwestorskiego w branżach: drogowej, konserwatorskiej, archeologicznej, elektrycznej i sanitarnej nad realizacją zadania pn. Prace remontowo-konserwatorskie związane z realizacją w latach 2011 - 2014 Projektu pn. Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna - III etap.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.I MM.2231/N - 1/O.Dz.K.M.Ch
wartość: poniżej kwoty wynikające z art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
termin składania ofert: 4 lutego 2011  11:00
przyczyna unieważnienia: Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późniejszymi zmianami), Burmistrz Miasta Chełmna działający w imieniu Gminy Miasta Chełmna niniejszym pismem informuje, że zgodnie art. 93 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy przedmiotowe postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij