Strona główna  >  Przetargi  >  Unieważnione  >  2008

Przetargi unieważnione z 2008 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)zamówienie na:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie projektu pn. Budowa nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikami, wjazdami bramowymi, odwodnieniem, oświetleniem i oznakowaniem ul. Podgórnej w Chełmnie

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 15 grudnia 2008  10:30
przyczyna unieważnienia: W zwiazku z naruszeniem art.29 ust.1 pkt 2 polegającym na umieszczeniu w ogłoszeniu w warunkach udziału w przetargu wpisu, że: "2) W przetargu mogą wziąć udział tylko oferenci mający swoją siedzibę lub oddział na terenie miasta Chełmna" - przetarg unieważniono.  

zamówienie na:

„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie”.

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14000 Euro
termin składania ofert: 20 listopada 2008  09:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. W wyznaczonym terminie składania ofert nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  

zamówienie na:

„REMONT OSADNIKÓW WSTĘPNYCH W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CHEŁMNIE”

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14000 euro
termin składania ofert: 2 września 2008  09:00
przyczyna unieważnienia: Chełmno dnia 03. 09. 2008 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Nad Groblą 2 86-200 Chełmno Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 3/2008 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na: „REMONT OSADNIKÓW WSTĘPNYCH W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CHEŁMNIE” Po zapoznaniu się z ofertami złożonymi w przetargu nieograniczonym na w/w zadanie, komisja przetargowa stwierdza, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym na podstawie Art. 93 ust. 1 p. 4 USTAWY z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późniejszymi zmianami) postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.  

zamówienie na:

Pełnienie nadzoru budowlanego - inwestorskiego w branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikami, wjazdami bramowymi, odwodnieniem, oświetleniem i oznakowaniem ul. Podgórnej w Chełmnie na odcinku od 0+ 00,00 do 16 + 90,98.

zamawiający: Gmiana Miasta Chełmna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 19 maja 2008  10:30
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 93 pkt.1, ppkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem zawiadamia, że w dniu 19.05.2008 roku na ogłoszony przetarg na w/w zadanie nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu i nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt.2i3. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia. 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji budowlano–wykonawczej i kosztorysowej robót remontowo–konserwatorskich budynku Biblioteki Miejskiej w Chełmnie (kubatura obiektu – 2.500 m3, powierzchnia zabudowy 310 m2)

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy:
wartość: poniżej 14 000 euro
termin składania ofert: 18 marca 2008  10:30
przyczyna unieważnienia: INFORMACJA Burmistrz Miasta Chełmna na podstawie § 19 Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07.01.2008r w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro. unieważnia postępowanie przetargowe na „Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i kosztorysowej robót remontowo – konserwatorskich budynku Biblioteki Miejskiej w Chełmnie”. Chełmno, dnia 12.03.2008r Burmistrz Miasta 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z częścią kosztorysową robót remontowo – konserwatorskich drewnianej części wieży wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku Muzeum Ziemi Chełmińskiej (Ratusz) w Chełmnie

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy:
wartość: poniżej 14 000 euro
termin składania ofert: 7 marca 2008  10:30
przyczyna unieważnienia: OGŁOSZENIE dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającego równowartości kwoty 14 000 euro na: „Opracowanie dokumentacji budowlano- wykonawczej wraz z częścią kosztorysową robót remontowo- konserwatorskich drewnianej części wieży wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku Muzeum Ziemi Chełmińskiej (Ratusz) w Chełmnie”. Zgodnie z Regulaminem Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 7 stycznia 2008 roku dotyczącego udzielania zamówień publicznych o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro, Burmistrz Miasta Chełmna informuje, że 7.03.2008 roku Komisja przetargowa dokonała oceny złożonych ofert. Oferta nr 1 złożona przez: PRACOWNIA AUDYTORSKA inż. Jacek Stępień ul. Bławatna 22 27-400 Ostrowiec Św. cena brutto (z podatkiem VAT) – 60.268,00 PLN termin realizacji- 6 miesięcy od daty podpisania umowy gwarancja- 24 miesięcy Komisja stwierdziła, że cena oferty nr 1 przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, w związku z czym zgodnie z § 25 Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione. Jednocześnie informuję, że w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, żadna nie została odrzucona oraz żaden z Wykonawców nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

zamówienie na:

Dostawa materiałów budowlanych dla potrzeb Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmna

zamawiający: Burmistrz Miasta Chełmna
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 18 lutego 2008  11:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji budowlano–wykonawczej i kosztorysowej robót remontowo–konserwatorskich budynku Biblioteki Miejskiej w Chełmnie (kubatura obiektu – 2.500 m3, powierzchnia zabudowy 310 m2)

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy:
wartość: poniżej 14 000 euro
termin składania ofert: 18 lutego 2008  10:30
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z § 25 Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 7 stycznia 2008 roku dotyczącego udzielania zamówień publicznych o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione. Cena złożonej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z częścią kosztorysową robót remontowo – konserwatorskich drewnianej części wieży wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku Muzeum Ziemi Chełmińskiej (Ratusz) w Chełmnie

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy:
wartość: poniżej 14 000 euro
termin składania ofert: 15 lutego 2008  10:30
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z § 25 Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 7 stycznia 2008 roku dotyczącego udzielania zamówień publicznych o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione. Cena złożonej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. 

Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij