Strona główna  >  Przetargi  >  Unieważnione  >  2019

Przetargi unieważnione z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełmna

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GM-OŚ.271.15.2019.SP
wartość: nieprzekraczająca kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 20 września 2019  09:00
przyczyna unieważnienia: W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta, która zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 6 została odrzucona. Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 

zamówienie na:

Oddanie w dzierżawę na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal użytkowy nr 2 o powierzchni użytkowej 30,39 m2 z przeznaczeniem na działalność handlowo – usługową, zlokalizowany w Chełmnie przy ul. Rynek 9.

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
nr sprawy: I
wartość: cena wywoławcza 1200,00 zł
termin składania ofert: 12 września 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: brak oferentów 

zamówienie na:

Oddanie w dzierżawę na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal użytkowy o łącznej powierzchni użytkowej 15,49 m2 z przeznaczeniem na działalność handlowo – usługową, zlokalizowany w Chełmnie przy ul. Dworcowej 2

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
nr sprawy: I
wartość: cena wywoławcza 600,00 zł
termin składania ofert: 3 września 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: brak oferentów 

zamówienie na:

Oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 5 o łącznej powierzchni użytkowej 49,42 m2 z przeznaczeniem na działalność handlowo–usługową, zlokalizowanego w Chełmnie przy ul. M.C. Skłodowskiej 19

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
nr sprawy: I
wartość: cena wywoławcza 1.200,00 zł
termin składania ofert: 22 sierpnia 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: brak oferentów 

zamówienie na:

oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 7 o łącznej powierzchni użytkowej 37,40 m2 z przeznaczeniem na działalność handlowo–usługową, zlokalizowanego w Chełmnie przy ul. Grudziądzkiej 10, stanowiącego własność Gminy Miasta Chełmna.

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
nr sprawy: IV
wartość: cena wywoławcza 2.200,00 zł
termin składania ofert: 21 sierpnia 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Brak ofert 

zamówienie na:

Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna”, współfinansowanego ze środków wspólnotowych EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.271.3-2.2019.MM
wartość: przekarcza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 221 000 euro
termin składania ofert: 19 sierpnia 2019  09:00
przyczyna unieważnienia: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z uzasadnieniem w plikach do pobrania poniżej  

zamówienie na:

Remont pomieszczeń socjalnych ogrodnictwa miejskiego na działce nr 24/12 obr. 0002 4 w Chełmnie

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.11.2019.JB
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 2 sierpnia 2019  10:30
przyczyna unieważnienia: Cena złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  

zamówienie na:

Oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 7 o łącznej powierzchni użytkowej 37,40 m2 z przeznaczeniem na działalność handlowo–usługową, zlokalizowanego w Chełmnie przy ul. Grudziądzkiej 10, stanowiącego własność Gminy Miasta Chełmna

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
nr sprawy: III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
wartość: cena wywoławcza 2.400,00 zł
termin składania ofert: 25 lipca 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: brak ofert 

zamówienie na:

Oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 7 o łącznej powierzchni użytkowej 37,40 m2 z przeznaczeniem na działalność handlowo–usługową, zlokalizowanego w Chełmnie przy ul. Grudziądzkiej 10, stanowiącego własność Gminy Miasta Chełmna

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
nr sprawy: II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
wartość: cena wywoławcza 2.400,00 zł
termin składania ofert: 7 czerwca 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: brak ofert 

zamówienie na:

Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna”, współfinansowanego ze środków wspólnotowych EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: TI.271.3.2019.MM
wartość: przekarcza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 221 000 euro
termin składania ofert: 7 czerwca 2019  09:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie, w przypadku gdy „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”. Zamawiający na realizację przedmiotu zamówienia przeznaczył kwotę 3 744 626,90 PLN brutto. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły trzy oferty. Cena każdej z ofert przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Zamawiający w chwili obecnej nie jest w stanie dofinansować przedmiotowego zamówienia do kwoty oferty najkorzystniejszej. Mając na uwadze powyższe zamawiający jest zobowiązany do unieważnienia przedmiotowego postępowania.  

zamówienie na:

Oddanie w dzierżawę na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal użytkowy nr 14 o powierzchni użytkowej 75,20 m2 z przeznaczeniem na działalność handlowo – usługową, zlokalizowany w Chełmnie przy ul. Rynek 26, stanowiący własność Gminy Miasta Chełmna.

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
nr sprawy: VII PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
wartość: cena wywoławcza 2.400,00 zł
termin składania ofert: 27 maja 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Brak ofert 

zamówienie na:

Oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 7 o łącznej powierzchni użytkowej 37,40 m2 z przeznaczeniem na działalność handlowo–usługową, zlokalizowanego w Chełmnie przy ul. Grudziądzkiej 10, stanowiącego własność Gminy Miasta Chełmna

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
nr sprawy: I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
wartość: cena wywoławcza 2.400,00 zł
termin składania ofert: 9 maja 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: brak ofert 

zamówienie na:

Oddanie w dzierżawę na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal użytkowy nr 14 o powierzchni użytkowej 75,20 m2 z przeznaczeniem na działalność handlowo – usługową, zlokalizowany w Chełmnie przy ul. Rynek 26,

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
nr sprawy: VI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
wartość: ceny wywoławcza 2 500,00 zł
termin składania ofert: 17 kwietnia 2019  09:00
przyczyna unieważnienia: brak ofert 

zamówienie na:

NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE GMINY MIASTO CHEŁMNO

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (PZP)
nr sprawy: OR.271.3.2019JA-W
wartość: 102500,00
termin składania ofert: 25 lutego 2019  11:30
przyczyna unieważnienia: Z przyczyn formalno-prawnych przetarg został unieważniony. 

Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij