Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne  >  2020

zamówienie na:

Wykonanie oznakowania poziomego nawierzchni jezdni na terenie miasta Chełmna w 2020 roku.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.3.2020.ZSz
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 6 marca 2020  11:00
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: P.H.U. DARO Dariusz Linowski Warpalice 18 87-340 Osiek  
Wyniki postępowania:
Zawiadomienie o wyborze oferty (113kB) pdf


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
Gmina Miasto Chełmno
ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno
tel. 56 677 17 31
fax 56 677 17 74
powiat chełmiński
Województwo kujawsko – pomorskie
 
Osoby uprawniona do kontaktów:
Zygmunt Szuster
Fax 56 677 17 74
Tel 56 677 17 31
Nr lokalu 103
Urząd Miasta Chełmna
ul. Dworcowa 1
Godziny w których udziela się informacji dotyczących przetargu:
8:00 do 14:00 (od poniedziałku do piątku)
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja zamówienia www.bip.chelmno.pl
 
Zamawiający ogłasza przetarg na:
Wykonanie oznakowania poziomego nawierzchni jezdni na terenie
miasta Chełmna w 2020 roku.

 
1. Rodzaj zamówienia – usługi
2.Tryb postępowania – przetargowy
3.Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 30.04.2020 r.
4.Kryterium wyboru oferty i ich znaczenia (w %)
Cena – 100 %
5.Specyfikacja zamówienia
Specyfikacja zamówienia wraz z załącznikami publikowana jest na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.chelmno.pl
SZ na przedmiotowe zamówienie można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego – pokój 103 Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.
Na żądanie Wykonawcy za zaliczeniem pocztowym. Cena SZ wraz z załącznikami – 0 zł.
6.Wykluczenia
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, spełniający n/w warunki:
- Posiadają kompetencje lub uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- Posiadają zdolność techniczną i zawodową, Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- Spełniają warunki określone w specyfikacji zamówienia.
7.Miejsce i termin składania ofert
Miejsce składania ofert:
w siedzibie Zamawiającego – nr lokalu 101 – biuro informacji publicznej (parter) w terminie 6.03.2020 r . do godz. 11.00
8.Miejsce i termin otwarcia ofert
Miejsce otwarcia ofert: w siedzibie Zamawiającego – nr lokalu 204 w terminie
6.03.2020 r. godz. 11.30
9.Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego na składanie ofert.
10.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
11.Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli zajdzie którakolwiek z następujących okoliczności:
- w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- udzielenie zamówienia lub zawarcie umowy na warunkach określonych w najkorzystniejszej ze złożonych ofert nie leży w interesie Zamawiającego.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
                                                                                Burmistrz Miasta Chełmna
                                                                                      Artur Mikiewicz
 
Specyfikacja zamówienia (246kB) pdf
projekt umowy (98kB) pdf
Wymagania (98kB) pdf  
 

Odpowiada za treść: Zygmunt Szuster
Opublikował: Zygmunt Szuster (24 lutego 2020, 12:00:57)

Ostatnia zmiana: Zygmunt Szuster (12 marca 2020, 10:23:50)
Zmieniono: wyniki postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 360

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij