Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne  >  2019

zamówienie na:

"Remont pomieszczeń socjalnych ogrodnictwa miejskiego na działce nr 24/12 obr. 0002 4 w Chełmnie"

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.12.2019.SP
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 9 września 2019  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: Firma Instalacyjno-Budowlana "FENSBUD" Rafał Fenske Mały Rudnik 59 86-300 Grudziądz 



Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (367kB) pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
Gmina Miasto Chełmno
ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno
tel. 56 677 17 31
fax 56 677 17 74
powiat chełmiński
Województwo kujawsko – pomorskie

 
Osoby uprawniona do kontaktów:
Bogumiła Szymańska, Sylwia Pelcer
Fax 56 677 17 74
Tel 56 677 17 31, 56 677 17 31
Nr lokalu 103 Urząd Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1
 
 
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja zamówienia www.bip.chelmno.pl
 
Zamawiający ogłasza przetarg na:
„Remont pomieszczeń socjalnych ogrodnictwa miejskiego na działce nr 24/12 obr. 0002 4 w Chełmnie”
 
 
1. Rodzaj zamówienia – roboty budowlane
2.Tryb postępowania – przetargowy
3.Termin realizacji zamówienia
 od dnia podpisania umowy do 30.11.2019 r.
4.Kryterium wyboru oferty i ich znaczenia (w %)
Cena                        – 100 %
 
 
5.Specyfikacja zamówienia
a.             Specyfikacja zamówienia wraz z załącznikami publikowana jest na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.chelmno.pl
b.            SZ na przedmiotowe zamówienie można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego – pokój 103 Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.
c.             Na żądanie Wykonawcy za zaliczeniem pocztowym.
d.            Cena SZ wraz z załącznikami – 0 zł.
 
 
6.Wykluczenia
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, spełniający n/w warunki:
-                Posiadają kompetencje lub  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
-                Posiadają zdolność techniczną i zawodową,
-                Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
-                Spełniają warunki określone w specyfikacji zamówienia.
 
7.Miejsce i termin składania ofert
Miejsce składania ofert:
w siedzibie Zamawiającego – nr lokalu 101 – biuro informacji publicznej (parter)
w terminie 09.09.2019 r . do godz. 10.30
 
8.Miejsce i termin otwarcia ofert
Miejsce otwarcia ofert:
              w siedzibie Zamawiającego – nr lokalu 204
                                       w terminie 09.09.2019 r. do godz. 11.00
9.Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego na składanie ofert.
10.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
11.Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli zajdzie którakolwiek z następujących okoliczności:
-                      w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
-                      cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
-                      udzielenie zamówienia lub zawarcie umowy na warunkach określonych w najkorzystniejszej ze złożonych ofert nie leży w interesie Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 
                                                                                             
 
 
Chełmno, dnia 19.08.2019 r.
 
Burmistrz Miasta Chełmna
Artur Mikiewicz 

Specyfikacja (175kB) word
Umowa (115kB) word
Dokumentacja (1150kB) plik
Przedmiar (164kB) pdf
 
 

Odpowiada za treść: Sylwia Pelcer
Opublikował: Sylwia Pelcer (19 sierpnia 2019, 12:47:11)

Ostatnia zmiana: Sylwia Pelcer (26 września 2019, 12:11:22)
Zmieniono: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 336

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij