Strona główna  >  Przetargi  >  W toku  >  2019

zamówienie na:

Oddanie w dzierżawę na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal użytkowy nr 14 o powierzchni użytkowej 75,20 m2 z przeznaczeniem na działalność handlowo – usługową, zlokalizowany w Chełmnie przy ul. Rynek 26, stanowiący własność Gminy Miasta Chełmna.

zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tryb zamówienia: PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
nr sprawy: VIII
wartość: cena wywoławcza 2.400,00 zł
termin składania ofert: 22 sierpnia 2019  10:00
wynik postępowania: najwyższa oferta – Tomasz Piekarski ul. Słowiańska 16/ 88, 85-163 Bydgoszcz kwota wylicytowana – Czynsz miesięczny 2520,00 zł brutto  Chełmno dnia 07.08.2019 r.
 
O G Ł O S Z E N I E 
  
Burmistrz Miasta Chełmna 
ogłasza 
 
w oparciu o art. 25 ust. 1 i 2, art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późniejszymi zmianami) 
  
VIII PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 
  
  
Polegający na oddaniu w dzierżawę na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal użytkowy nr 14 o powierzchni użytkowej 75,20 m2 z przeznaczeniem na działalność handlowo – usługową, zlokalizowany w Chełmnie przy ul. Rynek 26, stanowiący własność Gminy Miasta Chełmna. Lokal użytkowy usytuowany jest w ścisłym centrum miasta ze swobodnym dostępem od ul. Rynek z licznymi miejscami postojowymi w obrębie lokalu. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. 
Zestawienie powierzchni użytkowej lokalu przedstawia się następująco:       
  
1.    Sala sprzedaży                                                      67,51 m2 
2.    Zaplecze magazynowe                                           3,77 m2 
3.    Zaplecze magazynowe                                           1,81 m2 
4.    W.c.                                                                        2,11 m2 
                           Ogółem                                      75,20 m2 

Przedmiotowy lokal użytkowy znajduje się na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako 370, obręb 1, zapisanej w Księdze Wieczystej TO1C / 00013821 / 9, zabudowanej budynkiem mieszkalnym - wielolokalowym, z przeznaczeniem na teren zabudowy o funkcji mieszkaniowo – usługowej, z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi. / jednostka strukturalna: A 15/1 MWU wynikającym z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna.    

Cena wywoławcza za dzierżawę w/w lokalu użytkowego wynosi brutto 2 400,00 zł miesięcznie. 

Czynsz dzierżawny za w/w lokal użytkowy płatny będzie na podstawie faktury wystawianej przez Wydzierżawiającego z 14 dniowym terminem płatności i podlegał będzie zmianie każdego roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni. 
Dodatkowo oprócz czynszu dzierżawnego na Dzierżawcy będzie ciążył obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości na zasadach określonych w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych w wysokości określonej corocznie uchwałą Rady Miasta Chełmna. 

Przetarg odbędzie się w dniu 22.08.2019 roku o godz. 1000 w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w siedzibie Oddziału Zarządzania Nieruchomościami przy ul. Kilińskiego 9 w Chełmnie. 

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 100 % ceny wywoławczej tj. 2 400,00 zł na konto bankowe ZWiK o numerze 
10 1160 2202 0000 0003 3312 8306 Millennium Bank, 
nie później niż do dnia 22.08.2019 r. do godz. 10:00.  

Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
  
Wadium wpłacone przez uczestnika wybranego w przetargu zalicza się na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się po podpisaniu umowy, odwołaniu przetargu, unieważnieniu przetargu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 14 dni od zaistnienia okoliczności, które skutkują obowiązkiem dokonania zwrotu. 
  
Organizator zatrzymuje wadium uczestnika wybranego w przetargu w przypadku: 
· uchylenia się od podpisania umowy przez uczestnika wybranego w przetargu, 
· jeżeli zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika wybranego w przetargu.
Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o Zarządzenie Nr 5/2014 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów i rokowań na dzierżawę, najem nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Chełmna i Zarządzenie Nr 98/2018 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 sierpnia 2018 roku. 
Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w ZWiK Oddział Zarządzania Nieruchomościami w Chełmnie przy ul. Kilińskiego 9, tel. 56 / 674-07-31. 
 
                                                         Burmistrz Miasta Chełmna: Artur Mikiewicz   
 
 

Odpowiada za treść: Jarosław Matuszewski
Opublikował: Bogusław Cacałowski (7 sierpnia 2019, 08:10:41)

Ostatnia zmiana: Bogusław Cacałowski (26 sierpnia 2019, 11:46:43)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 237

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij