Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne  >  2017

zamówienie na:

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY polegający na oddaniu w dzierżawę na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal użytkowy nr 14 o powierzchni użytkowej 270,13 m2 z przeznaczeniem na działalność handlowo – usługową, zlokalizowany w Chełmnie przy ul. Biskupiej 15

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY polegający na oddaniu w dzierżawę na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal użytkowy nr 14 o powierzchni użytkowej 270,13 m2 z przeznaczeniem na działalność handlowo – usługową, zlok
nr sprawy: DN/1/2017
wartość: brutto 1 200,00 zł miesięcznie
termin składania ofert: 31 marca 2017  10:00       Chełmno dnia 16.03.2017 r. 
 
O G Ł O S Z E N I E 
  
Burmistrz Miasta Chełmna 
ogłasza 
  
w oparciu o art. 25 ust. 1 i 2, art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późniejszymi zmianami) 
  
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 
 
polegający na oddaniu w dzierżawę na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal użytkowy nr 14 o powierzchni użytkowej 270,13 m2 z przeznaczeniem na działalność handlowo – usługową, zlokalizowany w Chełmnie przy ul. Biskupiej 15, stanowiący własność Gminy Miasta Chełmna. Lokal użytkowy usytuowany jest na parterze budynku znajdującego się w najbliższym otoczeniu centrum miasta (płyty rynkowej) ze swobodnym dostępem od strony ul. Biskupiej. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną oraz instalację centralnego ogrzewania z piecem na paliwo stałe urządzoną wyłącznie dla lokalu użytkowego w części obejmującej izby nr 1,2,4,5.    
        Zestawienie powierzchni użytkowej lokalu przedstawia się następująco:       
1.      Sala sprzedaży                                                      35,63 m2
2.      Sala sprzedaży                                                    102,30 m2
3.      Sala sprzedaży                                                    115.39 m2
4.      Pomieszczenie gospodarcze                                       13,96 m2
5.      W.C.                                                                     2,85 m2
Razem                                                                        270,13 m2
Przedmiotowy lokal użytkowy znajduję się w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 329/6 i nr 329/5, obręb 1, zapisanej w Księgach Wieczystych TO1C/00019710/0 i TO1C/00016879/1.    
Cena wywoławcza za dzierżawę w/w lokalu użytkowego wynosi brutto 1 200,00 zł miesięcznie. Czynsz dzierżawny za w/w lokal użytkowy płatny będzie na podstawie faktury wystawianej przez Wydzierżawiającego z 14 dniowym terminem płatności i podlegał będzie zmianie każdego roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni. 
Dodatkowo oprócz czynszu dzierżawnego na Dzierżawcy będzie ciążył obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości na zasadach określonych w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych w wysokości określonej corocznie uchwałą Rady Miasta Chełmna. 
Przetarg odbędzie się w dniu 31.03.2017 r., o godz. 10:00 w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w siedzibie Oddziału Zarządzania Nieruchomościami przy ul. Kilińskiego 9 w Chełmnie. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 100 % ceny wywoławczej tj. 1 200,00 zł na konto bankowe ZWiK o numerze 
16 9486 0005 0000 0361 2000 0059, nie później niż do dnia 30.03.2017 r. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczestnika wybranego w przetargu zalicza się na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się po podpisaniu umowy, odwołaniu przetargu, unieważnieniu przetargu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 14 dni od zaistnienia okoliczności, które skutkują obowiązkiem dokonania zwrotu. 
Organizator zatrzymuje wadium uczestnika wybranego w przetargu w przypadku: 
·  uchylenia się od podpisania umowy przez uczestnika wybranego w przetargu, 
·  jeżeli zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika wybranego w przetargu 
Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o Zarządzenie Nr 5 / 2014 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów i rokowań na dzierżawę, najem nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Chełmna i Zarządzenie Nr 12 /2017 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 1 lutego 2017 roku. 
Burmistrz Miasta Chełmna zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w ZWiK Oddział Zarządzania Nieruchomościami 
w Chełmnie przy ul. Kilińskiego 9, tel. 56 / 674-07-31. 
  
                                                         Burmistrz Miasta Chełmna : Mariusz Kędzierski  

Odpowiada za treść: Adam Maćkowski
Opublikował: Adam Mackowski (16 marca 2017, 14:50:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 53

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij