Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2014

zamówienie na:

Wykonanie usług transportowych pojazdem MULTIKAR dla potrzeb Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Chełmna.

zamawiający: Gmina Miasto Chełmno
tryb zamówienia: przetargowy
nr sprawy: GM-OŚ.271.18.2014.MM
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 18 grudnia 2014  10:30
wynik postępowania: Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny oferty do realizacji zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta: Spółdzielnia Kółek Rolniczych ul. Płk. Jastrzębskiego 8, 86-200 Chełmno. 
Wyniki postępowania:
zawiadomienie o wyobrze oferty najkorzystniejszej (39kB) pdf


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
Gmina Miasto Chełmno
ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno
tel. 56 677 17 86
fax 56 677 17 74
powiat chełmiński
Województwo kujawsko – pomorskie
 
Osoby uprawniona do kontaktów:
Zygmunt Szuster, Mariusz Krygier
Fax 56 677 17 74
Tel 56 677 17 46/ 25
Nr lokalu 103 Urząd Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1
Godziny w których udziela się informacji dotyczących przetargu:
9:00 do 14:00 (od poniedziałku do piątku)
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja zamówienia www.bip.chelmno.pl
 
Zamawiający ogłasza przetarg na:
 „Wykonanie usług transportowych pojazdem MULTIKAR dla potrzeb Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta    Chełmna”.  
                                                                                                      
 
1. Rodzaj zamówienia – usługi
2.Tryb postępowania – przetargowy
3.Termin realizacji zamówienia

   01.01.2015r. – 31.12.2015r.
4.Kryterium wyboru oferty i ich znaczenia (w %)
   Cena – 100 %
5.Specyfikacja zamówienia
a.Specyfikacja zamówienia wraz z załącznikami publikowana jest na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.chelmno.pl
b.SZ na przedmiotowe zamówienie można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego – pokój 103 Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.
c.Na żądanie Wykonawcy za zaliczeniem pocztowym.
d.Cena SZ wraz z załącznikami – 0 zł.
6. Wykluczenia
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, spełniający n/w warunki:
- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- Spełniają warunki określone w specyfikacji zamówienia.
7.Miejsce i termin składania ofert
Miejsce składania ofert:w siedzibie Zamawiającego – nr lokalu 101 – biuro informacji publicznej (parter)
w terminie 18.12.2014r . do godz. 10.30
8.Miejsce i termin otwarcia ofert
Miejsce otwarcia ofert:
w siedzibie Zamawiającego – nr lokalu 204
w terminie 18.12.2014r. do godz. 11.00
9.Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego na składanie ofert.
10.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.11.Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli zajdzie którakolwiek z następujących okoliczności:
- w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu,
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- udzielenie zamówienia lub zawarcie umowy na warunkach określonych w najkorzystniejszej ze złożonych ofert nie leży w interesie Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
                                                            

                                                                        Burmistrz Miasta Chełmna
                                                                              Mariusz Kędzierski
Chełmno, dnia 10.12.2014r.

Pliki do pobrania:
Specyfikacja Zamówienia (111kB) pdf
 

Opublikował: Marlena Malesińska (10 grudnia 2014, 14:22:45)

Ostatnia zmiana: Marlena Malesińska (22 grudnia 2014, 09:59:26)
Zmieniono: Wyniki postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 569

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij